Årsmøte Opplæringskontoret Nord 2020

Til alle medlemsbedrifter!

 

 

 

 

 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPLÆRINGSKONTORET NORD

STED:           TEAMS (DIGITALT MØTE PGA SITUASJONEN MED CORONA)

TID:                21. APRIL 2020 – KL 13:00

Daglig leder vil innledningsvis orientere om selskapets drift.

Saker til behandling:

Sak 01/20      Valg av møteleder og sekretær

Sak 02/20      Valg av en representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sak 03/20      Godkjenning av stemmeberettige

Sak 04/20      Godkjenning av innkalling

Sak 05/20      Godkjenning av saksliste

Sak 06/20      Styrets årsberetning 2019

Sak 07/20      Årsregnskap med noter 2019

Sak 08/20      Revisjonsberetning 2019

Sak 09/20      Gjennomgang budsjett 2020

Sak 10/20      Valg

Sak 11/20      Innkommede forslag


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendt daglig leder Terje A. Eriksen

på epost post@opplaringnord.no .

Fullmakt til å representere firma bes sendt til post@opplaringnord.no .

Saksdokumenter legges fortløpende ut nedenfor.

Årsmøtet vil bli avhold i TEAMS . Du bør være pålogget via datamaskin med internett-tilgang slik at du har lyd/bilde.  Trykk på linken ca. 10 minutter før møtet, så blir du med.  Dersom du er daglig leder eller styreleder så trenger du ikke sende inn fullmakt for å være stemmeberettiget.  Dersom andre skal representere bedriften så send inn fullmakt til post@opplaringnord.no i forkant.


SAKSDOKUMENTER:

Innkalling og saksliste årsmøte 2020 Opplæringskontoret Nord

Arsberetning 2019 Opplæringskontoret Nord

Arsregnskap 2019 med noter Opplæringskontoret Nord

Revisjonsberetning Opplæringskontoret Nord 2019

Budsjett 2020

Valgkomiteens innstilling 2020

Vedtekter 2018


OPPSUMMERING:

Møtet ble avholdt i henhold til innkalling og nedenfor er signert referat fra årsmøtet

Referat Arsmøte 2020 Opplæringskontoret Nord (signert 23.04.2020)