Bilfag- Lette kjøretøy

Bilfaget, lette kjøretøy skal bidra til å utvikle kompetanse innenfor feilsøking, reparasjon
og service på personbiler og nyttekjøretøy. Faget skal medvirke til at samfunnets behov
for transport av mennesker og gods skjer på en trygg og forsvarlig måte. Videre skal faget
bidra til å ivareta krav til sikkerhet, komfort og miljø.
Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kompetanse i reparasjon, vedlikehold og
diagnostisering. Videre skal opplæringen legge grunnlag for faglig innsikt og evne til
selvstendige vurderinger, samarbeid og kommunikasjonsferdigheter.
Opplæringen skal legge til rette for praktiske arbeidsoppgaver innenfor mekaniske,
elektriske og elektroniske områder. Bruk av digitalt utstyr skal inngå i opplæringen.
Opplæringen skal forberede lærlingen på et arbeidsliv med krav til effektivitet og
lønnsomhet. Opplæringen skal vektlegge regler for helse, miljø og sikkerhet.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bilmekaniker, lette kjøretøy. 

 

Link til læreplan i bilfag, lette kjøretøy: https://www.udir.no/kl06/BMK3-02