Billakkererfag

Billakkererfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen reparasjons-, spesial- og
vedlikeholdslakkering. Faget skal bidra til å utvikle fagkompetanse i bruk av nye
lakkmaterialer som passer alle karosserimaterialer. Videre skal faget bidra til å ivareta
økte miljøkrav og fremme bruk av miljøvennlige materialer og lakkprodukter som
reduserer utslipp av skadelige stoffer i tråd med gjeldende regelverk.
Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler teknikker og ferdigheter innen billakkering.
Videre skal opplæringen bidra til at lærlingen utvikler evne til effektivitet, nøyaktighet,
problemløsning og samarbeid. Opplæringen skal legge grunnlag for utvikling av en
helhetsforståelse for faget og innsikt i tilgrensende arbeidsprosesser. Opplæringen skal
også fremme lærlingens evne til kommunikasjon og respekt for arbeidskollegaer, kunder
og andre samarbeidspartnere.
Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen får trening i lakkering og reparasjon av
kjøretøy. Rasjonell og økonomisk bruk av materialer skal inngå i opplæringen.
Opplæringen skal fremme orden og ryddighet på arbeidsplassen. Helse, miljø og sikkerhet
står sentralt i opplæringen. Videre skal opplæringen legge til rette for bruk av moderne
teknologi- og kommunikasjonsutstyr i arbeidet.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er billakkerer.

 

Link til læreplan i billakkererfaget: https://www.udir.no/kl06/BLA3-01