Bilskadefag

Bilskadefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen reparasjon av skadde kjøretøy.
Bilskadereparatøren utfører arbeid på bilens karosseri, understell, hjuloppheng, styring og
sikkerhetssystemer. Faget har gjennomgått en rask teknisk utvikling, særlig når det
gjelder utvikling av karosserier med innebygd sikkerhet. Faget skal bidra til å imøtekomme
behovet for kompetanse som er oppdatert på teknikker, metallegeringer og kompositter.
Videre skal faget bidra til å ivareta krav til sikkerhet og komfort i bruk av kjøretøy. Faget
skal fremme økt gjenbruk og resirkulering av materialer.
Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kompetanse i reparasjons- og
sammenføyingsmetoder. Opplæringen skal også fremme lærlingens samarbeids- og
kommunikasjonsferdigheter og helhetsforståelse for faget.
Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen får trening i alle deler av en
reparasjonsprosess. Økonomiske vurderinger og gjeldende regelverk for helse, miljø og
sikkerhet skal inngå i opplæringen. Orden og ryddighet på arbeidsplassen skal inngå.
Videre skal opplæringen legge til rette for bruk av ny teknologi.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bilskadereparatør.

 

Link til læreplan i bilskadefaget: https://www.udir.no/kl06/BSK3-01