Bildegalleri forran

Hvordan bli lærebedrift og medlem hos Opplæringskontoret Nord?

Posted

Hvordan bli lærebedrift og medlem hos Opplæringskontoret Nord?

Opplæringskontoret Nord har per i dag en rekke bedrifter i Troms og Finnmark som er medlemmer hos oss, og vi dekker en rekke fagområder. Hovedkontoret vårt ligger på Storslett i Nordreisa kommune, og vi besøker fysisk våre medlemsbedrifter – men bruker også IT-plattformer for både fagoppfølging og enkelte oppfølgingsmøter.  Vi er utviklingsorientert og er nå i gang med et pilot-prosjekt hvor vi ser på om vi får til å ta i bruk «Steigen-modellen» for noen fag også her i Nord-Troms.  Steigen-modellen er en modell hvor elever fra ungdomstrinnet knytter seg...

Les mer...

Stipend for kompetanseheving

Posted

Stipend for kompetanseheving

Opplæringskontoret Nord har et stipend hvor medlemsbedrifter kan få dekket deler av sine utgifter til kurs og opplæring.

Les mer...

Lærlingplass

Posted

Lærlingplass

Opplæringskontoret Nord har flere ledige lærlingeplasser Kontor- og administrasjonsfag Produksjonsteknikk Det er ledige plasser i Kontor- og administrasjonsfag i Nord-Troms og for Produksjonsteknikk i Lyngen. Vil du vite mer så ta kontakt med oss på Opplæringskontoret Nord. Slå gjerne på tråden – Tel. 48 194 637 eller send epost til post@opplaringnord.no .

Les mer...

Vi bruker OLKWEB!

Posted

Vi bruker OLKWEB!

I vår nettbaserte verktøy OLKWEB kan lærlinger, faglig leder og opplæringskontoret dokumentere igjennom lærlingtiden. Det arbeides også med å lansere en ny APP som forenkler dokumenteringen betydelig.

Les mer...