Nyheter

Nye hjemmesider er under produksjon!

Posted

Nye hjemmesider er under produksjon!

Opplæringskontoret Nord har siden i vår investert i nye teknologiske plattformer for å kunne utvikle seg videre faglig og framtidsrettet.  Mange av våre medlemsbedrifter har allerede opplevd at vi har tatt i bruk nye plattformer, og tilbakemeldingene er unisone:  «Fagligheten og presisjonen i halvårsoppfølgingen er blitt hevet mange hakk!».  Dette skyldes for en stor grad at vi har tatt i bruk TEAMS som plattform for halvårssamtalene våre.  TEAMS passer utmerket godt for de aller fleste av våre medlemsbedrifter, fagansvarlige i bedriftene og lærlingene. ...

Les mer...

Mangler du fellesfag fra videregående skole?

Posted

Mangler du fellesfag fra videregående skole?

Dersom du er lærling, og har en godkjent lærekontrakt med merknad om manglende teori (fellesfag), gir fylkeskommunen tilbud om opplæring i et høstkurs 2020. Tilbudet blir gitt i fellesfag på Vg2-nivå ved fire ulike skoler i fylket. Les mer om tilbudet og påmelding på fylkets...

Les mer...

Jaktsesongen er i gang! Vi er med i den nasjonale kampanjen «Læreplassjeger»

Posted

Jaktsesongen er i gang!  Vi er med i den nasjonale kampanjen «Læreplassjeger»

Jakter på nye læreplasser http://opplaringnord.no/wp-content/uploads/2020/06/worldskills_online_final.mp4 I juni startet en landsomfattende Læreplassjeger-kampanje i regi av WorldSkills Norway i samarbeid med organisasjoner og fylkeskommunene. Da vil læreplassjegere over hele landet jobbe for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Opplæringskontoret Nord er naturligvis med og vil møte bedrifter fysisk, men også bruke sosiale media til sin aksjon  Totalt har 21.000 ungdommer søkt seg til en læreplass i år. Læreplassjeger-kampanjen har som målsetting å sikre disse...

Les mer...

Hvordan bli lærling gjennom oss?

Posted

Hvordan bli lærling gjennom oss?

Det er mange veier som fører til Rom, og det er mange veier som fører til Fagbrev, Svennebrev og kompetansebevis. Har du kommet deg så langt at du har tenkt over yrkesvalget ditt, men trenger å vite litt mer?  Har du sett deg ut en bedrift?  Har du bestemt deg for å gå i lære og trenger bistand på ferden? Meld din interesse ved bruk av skjemaet nedenfor

Les mer...

Hvordan bli lærebedrift og medlem hos Opplæringskontoret Nord?

Posted

Hvordan bli lærebedrift og medlem hos Opplæringskontoret Nord?

Opplæringskontoret Nord har per i dag en rekke bedrifter i Troms og Finnmark som er medlemmer hos oss, og vi dekker en rekke fagområder. Hovedkontoret vårt ligger på Storslett i Nordreisa kommune, og vi besøker fysisk våre medlemsbedrifter – men bruker også IT-plattformer for både fagoppfølging og enkelte oppfølgingsmøter.  Vi er utviklingsorientert og er nå i gang med et pilot-prosjekt hvor vi ser på om vi får til å ta i bruk «Steigen-modellen» for noen fag også her i Nord-Troms.  Steigen-modellen er en modell hvor elever fra ungdomstrinnet knytter seg...

Les mer...

Årsmøte Opplæringskontoret Nord 2020

Posted

Årsmøte Opplæringskontoret Nord 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPLÆRINGSKONTORET NORD STED:  TEAMS (DIGITALT MØTE PGA SITUASJONEN MED CORONA) TID:  21. APRIL 2020 – KL 13:00

Les mer...