Glassfag

Bruk av glass som bygningsmateriale har tradisjoner fra antikkens sandstøpte vindusglass
til dagens bygninger med fasader og tak av industriprodusert glass. Glassfaget omfatter
bearbeiding, montering, service på og vedlikehold av glass- og glassprodukter til bygg,
transportmidler og innramming. Faget skal bidra til å sikre bygg mot vær og vind og å
sørge for godt inneklima og lavere energiforbruk. Det skal også medvirke til å dekke
samfunnets behov for kompetanse innen produksjon, reparasjon og montering av glass.
Ved å utvikle dyktige fagarbeidere skal faget bidra til bærekraftig utvikling knyttet til bruk
av glass.
Opplæringen skal utvikle den enkeltes evne til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver og å
håndtere den kontinuerlige utviklingen av metoder, materialer og kvalitet innen
fagområdet. Den skal også bidra til å fremme selvstendighet, kreativitet, gode
arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kolleger og andre
samarbeidspartnere. Videre skal opplæringen vise fagets bredde fra tradisjonelt håndverk
til industriell bearbeiding av glass og glassrelaterte produkter i transportmidler, bygg og
interiør.
Opplæringen skal legge vekt på å utvikle faglig felleskap og bransjeforståelse, og legge
grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse. Ved å bruke ulike læringsarenaer og å
samarbeide med det lokale næringslivet kan det legges til rette for utviklende
arbeidsprosesser.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er glassfagarbeider.

 

Link til læreplan i glassfaget: http://data.udir.no/kl06/GLA3-01.pdf?lang=nob