Hvordan bli lærling

Opplæringskontoret kan hjelpe deg når du skal søke læreplass!

Søknadsskjema for å bli lærling via Opplæringskontoret Nord finner du her

eller gå direkte inn på link til Karri, der er oversikt på alle opplæringskontor.

http://www.karri.no/

Inntak av lærlinger

 • Send søknaden din om læreplass til opplæringskontoret (link søknadskjema)
 • Opplæringskontoret sender søknaden din videre til sine medlemsbedrifter
 • Medlemsbedriftene bestemmer selv hvem de ønsker å ta inn som lærling. Dette avklares igjennom et intervju
 • Søknadsfristen er 1.mars for elever/andre som ønsker å søke læreplass. Søk på www.vigo.no
 • Hovedinntaket av lærlinger foregår i august / september hvert år
 • Mange av medlemsbedriftene til opplæringskontoret tar inn lærlinger gjennom hele året

Hvordan bli lærling?
Hovedløpet for en lærling er å gå 2 år i skole og 2 år i bedrift

Som lærling i opplæringskontoret Nord får du:

 • en utdanning som fører frem til et fagbrev
 • lønn under utdanning
 • oppfølging og veiledning underveis i læretiden
 • fagrettede kurs sammen med andre lærlinger
 • mulighet for videreutdanning etter fagbrev

Forventninger:

 • Som lærling skal du delta aktivt i opplæring og verdiskapning i lærebedriften
 • Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter
 • Du plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og delta i planlegging og vurdering av eget læringsarbeid
 • Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Du må avlegge fagprøve mot læretidens slutt
 • Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale med arbeidstid, ferie og fridager

Lærekandidat
Det er også mulig å gjennomføre deler av en fagutdanning. Dette kalles kompetanse på lavere nivå, og den som deltar blir lærekandidat. For lærekandidaten er målet å gjennomføre deler av læreplanen; det lages en individuell læreplan.

Ta kontakt med din videregående skole eller opplæringskontoret for mer informasjon.