IKT-Servicefag

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter. IKT-servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester.

Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som kan ivareta stabile, sikre og
effektive IKT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Faget
skal fremme kunnskap om konsekvenser av feil bruk og manglende sikkerhet i IKTsystemer.
Opplæringen skal bidra til kunnskap om etikk som grunnlag for å utvikle tillit mellom
medarbeidere for at de skal samarbeide og kunne yte service til brukere av IKT-tjenester.
Videre skal opplæringen fremme utvikling av kunnskap om virksomhetens oppgaver og
hvordan IKT kan brukes ved utvikling av virksomheten. Økonomiske og faglige vurderinger
av IKT-drift og systemendringer samt veiledning av brukere i anvendelse av IKTsystemene inngår i opplæringen.
Opplæringen skal fremme kommunikasjon på norsk og engelsk. Opplæringen skal legge til
rette for at lærlingen kan delta i planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver innen drift av
IKT-systemer der endringer gjennomføres kontrollert og er i samsvar med virksomhetens
behov og gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan
utvikle en profesjonell kundebehandling i brukerstøtte og tjenesteutvikling.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Yrkestittel er IKT-servicemedarbeider.

 

Link til læreplan i IKT- servicefaget: http://data.udir.no/kl06/ISF3-01.pdf?lang=nob

Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som kan ivareta stabile, sikre og

effektive IKT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Faget

skal fremme kunnskap om konsekvenser av feil bruk og manglende sikkerhet i IKTsystemer.

Opplæringen skal bidra til kunnskap om etikk som grunnlag for å utvikle tillit mellom

medarbeidere for at de skal samarbeide og kunne yte service til brukere av IKT-tjenester.

Videre skal opplæringen fremme utvikling av kunnskap om virksomhetens oppgaver og

hvordan IKT kan brukes ved utvikling av virksomheten. Økonomiske og faglige vurderinger

av IKT-drift og systemendringer samt veiledning av brukere i anvendelse av IKTsystemene inngår i opplæringen.

Opplæringen skal fremme kommunikasjon på norsk og engelsk. Opplæringen skal legge til

rette for at lærlingen kan delta i planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver innen drift av

IKT-systemer der endringer gjennomføres kontrollert og er i samsvar med virksomhetens

behov og gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan

utvikle en profesjonell kundebehandling i brukerstøtte og tjenesteutvikling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.