Kontor- og administrasjonsfag

Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service,
kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter.
Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om
personvern og krav til innsyn. Videre skal faget fremme kompetanse om hvordan bruk av
teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling kan bidra til en
hensiktsmessig og effektiv organisering av arbeidet.
Opplæringen skal medvirke til å utvikle lærlingens kompetanse i kundebehandling og
kontoradministrative oppgaver. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens
kunnskap om virksomhetens organisering og strategi for kommunikasjonsløsninger internt
og eksternt. Opplæringen skal fremme kompetanse i bruk av økonomisystemer og i
gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.
Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle endringskompetanse.
Opplæringen skal vektlegge bruk av virksomhetens digitale verktøy til
kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Den skal legge til rette for å utvikle lærlingens
praktiske kontorfaglige ferdigheter knyttet til egen arbeidsplass og funksjon i
virksomheten.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er kontor- og administrasjonsmedarbeider. 

 

Link til læreplan i kontor- og administrasjonsfaget: https://www.udir.no/kl06/KAD3-01