Kulde- og varmepumpemontør

Kulde- og varmepumpemontørfaget skal utvikle kompetanse innen transport og lagring av
næringsmidler og komfort- og datakjøling. Varmepumpeteknologien skal bidra til
energieffektivisering.
Opplæringen skal utvikle kompetanse på å redusere utslipp og bruk av de internasjonalt
regulerte klimagassene som bransjen benytter i dag.
Kulde- og varmepumpemontørfaget skal bidra til økt sikkerhet og bevissthet om
miljømessige utfordringer og ressursutnyttelse.
Opplæring i kulde- og varmepumpeteknikk skal gi kompetanse på installasjon av kulde- og
varmepumpesystemer og innsikt i bruken av energigasser til varmeproduksjon.
Sikkerhetsforståelse og anvendelse av relevante nasjonalt og internasjonalt regelverk skal
stå sentralt i opplæringen. Videre skal det legges vekt på montasje, service, vedlikehold og
dokumentasjon. Opplæringen skal fremme selvstendighet og evne til samarbeid. Videre
skal serviceinnstilling, kundebehandling, ryddighet og evne til å kommunisere med
brukere, støttepersonell, kollegaer og arbeidsmiljø vektlegges. Opparbeidelse av
planleggingskompetanse og system- og utstyrsforståelse skal danne grunnlaget for videre
fordypning og spesialisering i kulde- og varmepumpemontørfaget.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Yrkestittel er kulde- og varmepumpemontør. 

 

Link til læreplan i kulde- og varmepumpemontørfaget: https://www.udir.no/kl06/KUL3-02