Læreforhold og Koronasituasjonen

Hvordan skal bedrifter og lærlinger forholde seg til lærlingeløpet i forbindelse med restriksjonene i tilknytning til Corona-viruset?

Lærlinger skal følge bedriftens rutiner. Ved midlertidig permittering som følge av korona må lærlingene få forlenget læretiden før de kan gå opp til fag- og svenneprøve.

Dersom fag- og svenneprøven, praksisbrevprøven og kompetanseprøven ikke kan gå som planlagt i tiden fremover, må lærebedriftene legge til rette for at prøven kan avlegges på et senere i tidspunkt. I slike tilfeller anbefaler vi at lærekontrakten/opplæringskontrakten utvides, og at det settes en ny sluttdato som fylkeskommunen godkjenner. Det samme vil gjelde kandidater for fagbrev på jobb.

Troms og Finnmark fylkeskommune innfører nå tiltak for å begrense smitte av Coronaviruset.  Dette påvirker blant annet fagprøvenemdenes aktivitet.  Det er opprettet egen infoside på fylket om dette – les mer her.

Ta kontakt med fylkeskommunen dersom du har spørsmål.

NAV har også opprettet informasjonssider for å avhjelpe med informasjon som kommer for både arbeidsgivere og arbeidstakere.  Les mer her

Ifølge NHO skal lærlinger og lærekandidater sikres inntekt ved permisjon.  Les mer om det her

NHO har også lagd en informasjon som beskriver situasjonen og tiltak for lærebedrifter.  Les mer om det her