Ledig lærlingplass på Lyngen Plast

Lyngen Plast ønsker en lærling i Polymerkomposittfaget

 

Yrker og kompetanser etter videregående opplæring

Fagoperatør i polymerkompositt (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Produkter i polymerkompositt (herdeplast) benyttes i fly- og romfartsindustri, prosess- og oljerelatert industri, landbruk, fiskeoppdrett, kommunal sektor, kjøleindustri, næringsmiddelindustri og fritids- og yrkesbåtindustri.

En fagoperatør i polymerkompositt arbeider i små og store bedrifter som fremstiller produkter i polymerkompositt f.eks. prosessindustribedrifter, båtprodusenter og produsenter av rør, tanker og andre tekniske produkter.

Sentrale arbeidsoppgaver

Fagoperatøren i polymerkompositt foretar håndverksmessig og semimaskinell bearbeiding av produkter i polymerkompositt ut fra halvfabrikata. Dette omfatter oppgaver innen fremstilling, reparasjon og vedlikehold av produkter i polymerkompositt. Sentrale arbeidsoppgaver er å:

  • lage egne former, maler, fiksturer og andre hjelpemidler
  • foreta håndopplegg av polymerkompositt
  • sprøytelaminere
  • lage sandwichkonstruksjoner
  • foreta reparasjoner
  • foreta vikling, pressing og injeksjonsprosesser
  • bruke sammenføyingsmetoder for herdeplast

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig og kunne arbeide selvstendig på grunnlag av tegninger og produktbeskrivelser. Du må være åpen for nyutvikling og kunne bruke dine kunnskaper i forbindelse med produktutvikling.

Likheter med andre yrker/kompetanser

Velg et løp for å lese mer om opplæringen

1. år

2. år

3. år

4. år

Les mer..