Lenker

Diverse koblinger til andre relevante nettsider:

 

OLKWEB er et skybasert system som Opplæringskontoret Nord bruker, hvor både faglige ledere, lærlinger og Opplæringskontoret kan logge seg inn og se på læreplaner, på progresjon, på ulike rapporter og kontrakter.  Nye lærlinger og nye faglige ledere vil få en epost med påloggingsinformasjon til systemet når de blir registrert.

KARRI er paraplyorganisasjonen for alle Opplæringskontor i Troms og Finnmark fylke, avdeling Vest (tidligere Troms fylke).  Her finner du relevant informasjon om lærlingeløpet, og koblinger til alle opplæringskontorene.

Opplæringskontoret Nord er naturligvis på Facebook, og her kan du henvende deg til oss å få svar – eller følge med på hva vi holder på med.  Facebook bruker vi også til å komme med nyheter, så lik og følg oss gjerne!

Utdanningsdirektoratet har gode hjemmesider hvor du finner læreplaner, tidligere eksamensoppgaver og annen nyttig informasjon som har relevans til både utdanning og lærlingeløp.

Troms og Finnmark fylke er nylig sammenslått og lærlinger sorterer under utdanningsetaten.  Utdanningsetaten har god informasjon knyttet til lærlingeløpet, og er den som godkjenner lærlinger, lærebedrifter og Opplæringskontor.

VIGO er et kommunikasjonsnettsted mellom lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommuner. Her finnes informasjon om formidling av lærlinger, lærekandidater, kontraktsforhold, tilskudd og rapportering. Bedrifter og opplæringskontor kan her se og endre sine person- og bedriftsdata.

Nord-Troms Videregående skole holder til på Skjervøy og i Nordreisa.  Opplæringskontoret Nord har kontorsted på avdelingen i Nordreisa (Storslett).

Privatistweb er stedet hvor du melder deg opp til eksamen.  Det er viktig å huske på at det åpnes opp til påmelding to ganger i året, så planlegg å ta manglende fag i god tid før lærlingetidens nærmer seg utløp. På privatistweb velger du også på hvilken videregående skole hvor du skal avlegge eksamen.