Malerfag

Malerfaget kan vi spore helt tilbake til maleri fra steinalderen. Mennesker har alltid hatt
trang til å dekorere og gjøre omgivelsene vakre. Dette finner vi eksempler på i di eldste
bevarte bygg i verden. Dekorative arbeid er fremdeles en sentral del av faget. Faget skal
dekke behovet for kompetanse innen overflatebehandling av bygg og installasjoner i
samfunnet. Opplæringen skal medvirke til vern, fargesetting, dekorasjon og vedlikehold av
overflater. Videre skal opplæringen medvirke til å utvikle metoder og fremme kreativitet.
Opplæringen skal dessuten bruke nye metoder, tekniske hjelpemiddel og miljøvennlige
produkt. Opplæringen skal medvirke til at arbeidet blir utført rasjonelt og i tråd med
gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Det skal òg leggest vekt på å utvikle
faglig fellesskap og bransjeforståelse og evne til kommunikasjon med kollegaer og andre
samarbeidspartnare. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er
maler.

 

Link til læreplan i malerfaget(merk! på nynorsk): http://data.udir.no/kl06/MAL3-01.pdf?lang=nno