Motorsykkelfag

Motorsykkelfaget skal bidra til å utvikle kompetanse i reparasjon og service av
motorsykkel, ATV (all-terrain vehicle / terrengkjøretøy) og snøscooter. Faget skal
medvirke til trygg og sikker bruk av kjøretøy. Videre skal faget bidra til å forlenge
levetiden og redusere vedlikeholdskostnadene på kjøretøy.
Opplæringen skal medvirke til at lærlingen tilegner seg praktiske ferdigheter og faglig
innsikt i feilsøking, diagnostisering, service og reparasjon. Opplæringen skal bidra til at
lærlingen utvikler evne til å arbeide selvstendig etter gjeldende regelverk for helse, miljø
og sikkerhet og gjeldende prosedyrer. Opplæringen skal også bidra til å utvikle evnen til
planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring av utførte arbeider.
Opplæringen skal legge til rette for praktisk og variert arbeid på motorsykkel, ATV eller
snøscooter. Videre skal opplæringen legge grunnlag for samarbeid med kunder og
kollegaer og for praktisk anvendelse av kunnskapen. Opplæringen skal forberede lærlingen
på et arbeidsliv med store krav til effektivitet og omstilling.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er motorsykkelmekaniker.

 

Link til læreplan i motorsykkelfaget: https://www.udir.no/kl06/MSY3-01