Murerfaget

Murerfaget skal bidra til bygging av murkonstruksjoner og rehabilitering av eldre murverk.
Faget skal bidra til å sikre bygninger mot vær og vind og medvirke til et godt inneklima.
Opplæringen skal bidra til kompetanse på muring av fasader, peiser og skorsteiner og
flislegging. Videre skal opplæringen utvikle kompetanse innen teglsteinsmuring,
blokkmuring, puss, flislegging, våtromsarbeid og skifer- og natursteinsmuring, og samtidig
ivareta estetikk og kulturelle verdier.
Opplæringen skal også bidra til å fremme, kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til
kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Videre skal
opplæringen vise fagets bredde som tradisjonelt håndverk. Opplæringen i faget skal
ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet.
Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er murer.

 

Link til læreplan i murerfaget: http://data.udir.no/kl06/MUR3-01.pdf?lang=nob