Nye hjemmesider er under produksjon!

Opplæringskontoret Nord ønsker å bli mer framoverlent i all sin kommunikasjon – vi jobber nå på spreng med å produsere nye hjemmesider

Opplæringskontoret Nord har siden i vår investert i nye teknologiske plattformer for å kunne utvikle seg videre faglig og framtidsrettet.  Mange av våre medlemsbedrifter har allerede opplevd at vi har tatt i bruk nye plattformer, og tilbakemeldingene er unisone:  «Fagligheten og presisjonen i halvårsoppfølgingen er blitt hevet mange hakk!».  Dette skyldes for en stor grad at vi har tatt i bruk TEAMS som plattform for halvårssamtalene våre.  TEAMS passer utmerket godt for de aller fleste av våre medlemsbedrifter, fagansvarlige i bedriftene og lærlingene.  Naturligvis foretar vi også fysiske halvårssamtaler der hvor det passer bedre.  I tillegg så legger vi annen oppfølging inn ved fysiske besøk ute hos bedriftene.  Dette er viktig for å bygge videre på relasjonene!

Sosiale media og web – både på PC, men ikke minst på smarttelefonen – er andre gode plattformer som kan brukes aktivt i arbeidet vårt.  Vi oppmuntrer sterkt til å ta i bruk disse plattformene for lærlinger i arbeidet med å dokumentere sitt arbeid med de ulike målene i læreplanen.  Da er en App fra OLKweb et godt verktøy!  Denne laster lærlingen ned på sin egen mobiltelefon, og kan enkelt dokumentere sin egen progresjon – og ikke minst knytte dette opp til de ulike målene i læreplanen.

Våre nåværende hjemmesider framstår som noe gammelmodige, og møter ikke dagens forventninger.  Vi har derfor startet arbeidet med å produsere helt nye hjemmesider, og håper å være klar til lansering av disse ut på høsten 2020.  I tillegg til det man forventer å finne på våre hjemmesider, så vil nå vi vie mer plass til presentasjon av våre medlemsbedrifter.  Medlemsbedriftene har nemlig en nøkkelrolle i det å produsere gode fagfolk!  Vi har fått noen av våre framoverlente medlemsbedrifter til å hjelpe oss med arbeidet å skulle synliggjøre våre medlemsbedrifter bedre. I tillegg er systemet med lærlingeordningen en god arena for rekruttering av ny arbeidskraft for våre medlemsbedrifter.  I et land hvor ungdomskullene går ned, og kampen om de dyktige ansatte hardner til – så er et av svarene lærlingeordningen.  Derfor ønsker vi å løfte fram våre medlemsbedrifter!

Vi tror at det er mulig også med enda større fleksibilitet i ordningen med å produsere gode fagfolk!  Vi har derfor blitt med i et pilotprosjekt i samarbeid med Nord-Troms videregående skole som går ut på å teste ut en ny metode for bedriftene å sikre at gode fagfolk blir tilgjengelig i framtiden.  Modellen som skal prøves ut er etter en metode som har vært i drift i Nordland.  Modellen kalles for Steigen-modellen, og har noen fordeler – kanskje spesielt i distrikts-Norge – som ikke normalløpet har.  Nord-Troms videregående skole kaller sin modell for «Bedriftsmodellen», og her en naturligvis Opplæringskontoret Nord med i et av pilotprosjektene.  Sammen med Europris Sørkjosen så er vi med i pilotprosjektet som skal ta en elev fram til fagbrev i Salgsfaget.

Et hovedtrekk er at lærlingen starter sitt lærlingeløp allerede etter ungdomsskolen, og knytter seg til videregående skole for å sikre seg at man har en skoleplattform som ivaretar fellesfagene fra videregående.  Programfagene – eller de fagene som er knyttet til det konkrete yrkesvalget – skal lærlingen tilegne seg gjennom det å være i bedrift!