Om oss

Opplæringskontoret Nord
Opplæringskontoret Nord er lokalisert på Nord-Troms Videregående skole  i Nordreisa på Storslett. Vi har lærlinger i både Nord-Troms og Finnmark.

Vi har ca 80 medlemsbedrifter og ca 50  løpende lærekontrakter/opplærings-kontrakter.
Vi har lærlinger/lærekandidater i ca 30 forskjellige fag.

Kontoret har i dag 2 ansatte.

Historikk
OK- byggfag Nord-Troms ble stiftet 25.februar 1993 av 5 bedrifter i Nord-Troms tilhørende bygg og anlegg.
OK- byggfag Nord-Troms hadde kontorsted på Lyngseidet første driftsår og markedsområde i Nord-Troms.
Deretter ble kontoret flyttet til Storslett, Nordreisa hvor det fortsatt har adresse.

Selskapet ble endret i 1998 til Opplæringskontoret Nord-Troms: Bygg – kontor – anlegg dette fordi kontoret fikk
utvidet fagområde.

Selskapsnavn Opplæringskontoret Nord ble vedtatt i 2010 og er idag godkjent i 30 fag med markedsområde
Troms- og Finnmark fylke.

Eierstruktur
Opplæringskontoret Nord er juridisk organisert som en forening. Årsmøtet består av medlemsbedriftene.

Målsetting
Formålet er å utdanne personer til dyktige fagarbeidere i alle lærefag og bransjer, samt drive kompetansehevende tiltak
i medlemsbedriftene.

Vedtekter

Strategiplan