Om oss

Opplæringskontoret Nord
Opplæringskontoret Nord er lokalisert på Nord-Troms Videregående skole  i Nordreisa på Storslett. Vi har lærlinger i fordelt på mange kommuner i Troms og Finnmark, med tyngdepunkt i Tromsø og i Nord-Troms.

Vi har ca 80 medlemsbedrifter og ca 40  løpende lærekontrakter/opplærings-kontrakter.
Vi har lærlinger i ca 30 forskjellige fag.

Kontoret har i dag 2 ansatte.

Historikk
OK- byggfag Nord-Troms ble stiftet 25.februar 1993 av 5 bedrifter i Nord-Troms tilhørende bygg og anlegg.
OK- byggfag Nord-Troms hadde kontorsted på Lyngseidet første driftsår og markedsområde i Nord-Troms.
Deretter ble kontoret flyttet til Storslett, Nordreisa, hvor det fortsatt har adresse.

Selskapet fikk utvidet fagområde i 1998 og ble dermed til Opplæringskontoret Nord-Troms: Bygg – kontor – anlegg.

Selskapsnavn Opplæringskontoret Nord ble vedtatt i 2010 og er idag godkjent i rundt 30 fag med markedsområde
Troms- og Finnmark fylke.  Nye fag de siste årene har vært Fiske og Fangst, Akvakultur og Industritekstilfaget, fiskeredskap.

Eierstruktur
Opplæringskontoret Nord er juridisk organisert som en forening. Årsmøtet består av medlemsbedriftene.  Årsmøtet velger et styre som representerer eierene gjennom året.

Daglig leder rapporterer til styreleder, og det avholdes ca. 4 styremøter i året.

Målsetting
Formålet er å utdanne personer til dyktige fagarbeidere i alle lærefag og bransjer, samt drive kompetansehevende tiltak
i medlemsbedriftene.

Vedtekter

Strategiplan

Selskapsinformasjon:

Postadresse:            Besøksadresse:                                          Organisasjonsnummer:

Postboks 20,            Nord-Troms v.g.s, Hovedveien 18         971 404 841

9156 Storslett          Storslett