Oppstartet etter ferie og klar til en aktiv høstsesong

Høst er en tid hvor mye skjer, og i år så har vi spesielt mye på agendaen!

Vi har startet opp flere nye lærlinger, og er i ferd med å avrunde vår kampanje «Læreplassjeger».  Her har vi fått på plass noen nye medlemsbedrifter, og også fått anledning å besøke gamle medlemsbedrifter.  Oppstarten har gått greit, og det er spennende å følge med hvordan den første introduksjonsfasen forløper for nye lærlinger.

Opplæringskontoret Nord har oppgradert seg kraftig på IT-siden, og i forkant av ferien gjennomførte vi en rekke halvårssamtaler – de aller fleste ble denne gang gjennomført ved hjelp av Microsoft TEAMS.  COVID 19 har gitt oss noen utfordringer i og med at det har blitt flere begrensinger i de fysiske møtene, og vi har også begrenset vår reiseaktivitet til et minimum.  Heldigvis er tilbakemeldingene fra fagansvarlige i bedriftene nærmest unisone:  «Fagligheten i halvårssamtalene har økt ved bruk av TEAMS!» Vår erfaring er den samme, og vi ser at det også har blitt større fokus på at lærlingen selv dokumenterer sin læring i forhold til delmålene i læreplanen.  Stadig flere av lærlingene er blitt flinkere å dokumentere, både via PC, men også ved å bruke den nyutviklede appen i fra OLKweb.

Pilotprosjektet «Bedriftsmodellen» i regi av Nord-Troms videregående skole har fått mye oppmerksomhet.  Denne modellen tar utgangspunkt i elever fra ungdomsskolen, og de begynner rett i et lærlingeløp.  I de to første årene skal lærlingene få fellesfagene på videregående skole, men de skal også være ut i bedrift og få tilgang til programfagene – og et ordinært lærlingeløp som leder til fagbrev.  Opplæringskontoret Nord er med i dette prosjektet i Salgsfag, og her er vår nyinnmeldte medlemsbedrift – Europris Sørkjosen – en spenstig samarbeidspart.  Vi startet opp vår lærling her nylig, og det er også startet opp lærlinger i Industriell sjømatproduksjon og Kokkefaget.  I alt er det 5 lærlinger som deltar i dette pilotprosjektet, og vi er både spente og glade for å være med på dette.  Europris Sørkjosen stilte sporty opp og var med på å lage en informasjonsvideo om prosjektet.

Arbeidet med nye hjemmesider for Opplæringskontoret Nord går sin gang, og vi forventer å være ferdige med dette innen utgangen av September.  Vi valgte å starte arbeidet med nye hjemmesider fra scratch – for å ha mer tidsriktige og gode hjemmesider.  Her har vi valgt å bruke publiseringsplattformen WordPress, og bruker Elementor i den sammenheng.  Så langt ser det ut som om våre nye hjemmesider vil treffe langt bedre både som publiseringsplattform og kommunikasjonsverktøy.  I den forbindelse ønsker vi nå også å kunne vise våre medlemsbedrifter fram, slik at de ikke lenger vil bare være en informasjonslinje i et web-dokument, men de vil få en presentasjonsside som beskriver bedriften, fagansvarlige og lærlingen i medlemsbedriften.  Her har vi alliert oss med noen av våre medlemsbedrifter som er med og bidrar med både informasjon, bilder og gode råd.  I framtiden kommer vi til å bli flinkere til å produsere nyheter, og vi ønsker også å bruke både sosiale media og vår nye hjemmeside til å understøtte kjerneaktiviteten bedre.

Vi har jobbet litt også med å forankre to nye mantra.  Den ene er også en spenstig visjon: «Gode fagfolk i gode bedrifter», og den andre er mer ett motto – «Folkelig og faglig».  Med dette ønsker vi å fortsatt være gjenkjennbar i det at vår tilnærming til både lærlinger og bedrifter vil være folkelig og i tråd med den Nord-Norske kulturen, og samtidig ønsker vi å holde fokus på kvalitet i lærlingeløpet.

September blir en måned hvor vi kommer til å reise ut og besøke bedriftene.  Dels er det viktig for å bygge og pleie relasjon med våre medlemsbedrifter og lærlinger, men dels skal vi også orientere bedriftene om mulighetene som ligger i økt synliggjøring av medlemsbedriftene.  Vi håper at situasjonen med COVID 19 ikke setter altfor store begrensninger i vår reiseaktivitet, og ser fram til en måned med mange fysiske besøk.