Plastfag

Plastmekaniker:

Plastmekanikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen håndverksmessig og
maskinell bearbeiding av plastmaterialer. Faget skal bidra til å utvikle kompetente
fagarbeidere til produksjon av plastprodukter med høy kvalitet, stor styrke, lav vekt og
minimal miljøbelastning. Videre skal faget medvirke til å ivareta krav til helse, miljø og
sikkerhet.
Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler faglig innsikt og praktiske ferdigheter i
videreforedling og bearbeiding av plastprodukter. Videre skal opplæringen bidra til faglig
utvikling og fremme evnen til selvstendighet og effektivitet.
Opplæringen skal legge til rette for praktisk arbeid med alle ledd i produksjonen, fra råvare
til ferdig produkt. Videre skal opplæringen fremme samarbeid om faglige løsninger.
Opplæringen skal også legge til rette for materialteknisk og produksjonsteknisk innsikt og
fremme evnen til fleksibilitet i et fag som er i stadig utvikling.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er plastmekaniker.

 

Link til læreplan i plastmekanikerfaget: https://www.udir.no/kl06/PLM3-01

 

Termoplast:

Termoplastfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen håndverksmessig og
maskinell bearbeiding av termoplast ut fra halvfabrikata. Faget skal bidra til utvikling av
fagarbeidere med kompetanse i bruk av miljøvennlige materialer og utvikling og
produksjon av produkter med høy kvalitet og med minimal miljøbelastning. Videre skal
faget medvirke til å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.
Opplæringen skal bidra til at lærlingen får faglig innsikt i videreforedling og bearbeiding av
termoplastprodukter. Videre skal opplæringen bidra til utvikling av evne til effektivitet,
selvstendighet og kvalitetsbevissthet.
Opplæringen skal legge til rette for praktisk arbeid med alle ledd i produksjonen, fra råvare
til ferdig produkt. Videre skal opplæringen legge til rette for materialteknisk og
produksjonsteknisk forståelse og fremme evne til fleksibilitet og faglig utvikling. Arbeid i
tråd med krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet skal inngå i opplæringen.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i termoplast.

 

Link til læreplan i termoplastfaget: http://data.udir.no/kl06/TEP3-01.pdf?lang=nob

 

Polymerkompositt:

Polymerkomposittfaget dekker stadig flere områder gjennom produksjon av kompositter til
båter, bildeler, strukturer til fly og romfart, kraftindustri og primærnæringer. Faget skal
bidra til å utvikle kompetente fagarbeidere som utvikler og framstiller produkter med høy
kvalitet, stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning. Materialene og prosessene stiller
høye krav til helse, miljø og sikkerhet.
Opplæringen skal bidra til at lærlingen opparbeider seg faglig innsikt og praktiske
ferdigheter i utviklingen av plastmaterialer, produkter og produksjonsmetoder. Videre skal
opplæringen bidra til å utvikle evne til effektivitet, selvstendighet og kvalitetsbevissthet.
Opplæringen skal legge til rette for praktisk arbeid med alle ledd i produksjonen, fra råvare
til produkt. Videre skal opplæringen legge til rette for materialteknisk og
produksjonsteknisk innsikt og fremme evne til fleksibilitet og faglig utvikling. Arbeid i tråd
med krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet skal også inngå i opplæringen.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i polymerkompositt. 

 

Link til læreplan i polymerkompositt: http://data.udir.no/kl06/POM3-01.pdf?lang=nob