Tømrerfaget

Tømrerfaget representerer store verdier i byggenæringen. Faget blir drivet i store og små
virksomheter over hele landet, og fagutøvingingen varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av
avansert verktøy og utstyr. Tømrerfaget er et tradisjonsrikt fag som skal være med på å
sikre estetiske og kulturelle verdier i bransjen.

Opplæringen skal medvirke til å utvikle kompetanse på bygging og montering av ulike
typer trekonstruksjoner og innrednigsarbeid i nybygg og ved rehabiliteringer. Opplæringen
skal også være med på å fremme selvstendighet, kreativitet, yrkesstolthet, gode og trygge
arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre
samarbeidspartnere.

Opplæringen skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse og legge
grunnlag for ei bærekraftig utvikling. Opplæringen skal sikre kravene til helse, miljø og
sikkerhet.
Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tømrer.

 

Link til læreplan i tømrerfaget(merk! på nynorsk): https://www.udir.no/kl06/TMF3-01/Hele/Formaal