fbpx

Æres den som æres bør!

Årets hederspris innen fag- og yrkes-opplæringingen

Kjenner du til en person, organisasjon eller bedrift som har gjort en spesielt god innsats innen den yrkesfaglige utdanningen i Troms og Finnmark?

«Årets hederspris innen fag – og yrkesopplæringen» deles ut årlig til en person eller aktør innen fag- og yrkesopplæringen som har utmerket seg på en fortjenestefull måte.

De som kan nomineres er:

  • lærlinger
  • lærebedrifter
  • opplæringskontor
  • skoler
  • prøvenemndsmedlemmer
  • andre som jobber med fag- og yrkesopplæring

Alle kan sende inn forslag til hvem de mener fortjener prisen!  Frist for å nominere kandidater i 2021 er 1. november!

Det kåres en vinner i øst (Finnmark) og en i vest (Troms).

Yrkesopplæringsnemnda er jury og kårer vinnerne på bakgrunn av følgende kriterier:

  • vilje til å ta samfunnsansvar
  • kreativitet
  • innsats for å fremme læring og utvikling
  • engasjement for fag og arbeids- og læringsmiljø

Nominer din kandidat her:

Ved å klikke på knappen kommer du rett til skjema for nominasjon
Om Opplæringskontoret Nord
Forrige

Nytt verktøy for tømrerlærlinger testes ut!

Kompetansepilot Nord-Troms besøkte Nord-Troms v.g.s

Neste