fbpx
,

AS Takstoler i Tromsø med fokus på kvalitet og kompetanse

Både bedrift og stab ser fram til å gå i gang med fagbrevsløpet

Jørgen Tråsdahl og Raymond Andersen gleder seg til samarbeidet med Opplæringskontoret NOrd

AS Takstoler ble etablert i 1987 og var fra starten av en ren takstolfabrikk. Senere har bedriften utvidet produktsortimentet ved også å tilby byggelementer og precut. AS Takstoler har administrasjon og takstolfabrikk i Tromsø, og elementfabrikk i Nord-Lenangen i Lyngen kommune.

Bedriften prosjekterer, produserer og selger sine produkter for privatkunder og proffmarkedet. 

Staben har god og lang erfaring fra byggebransjen.  Bedriften bistår kundene også med tekniske vurderinger og nødvendig veiledning for at prosjektene tilfredstiller dagens krav og standarder.

Nå til høsten planlegger vi oppstart av to av de ansatte med et lærlinge-løp som leder til fagbrev i Produksjons-teknikk.

Raymond Andersen er nyansatt daglig leder ved bedriften, og startet opp 1 juli i jobben.  Han har lang og god erfaring fra bransjen, og har tidligere vært ansatt i selskap som Masterwork Construction og Målselv utvikling.  Han har også fartstid fra C&M Brannsikring i Tromsø.

Han blir fort ivrig når vi kommer på besøk med nytt fra fylket at AS Takstoler nå er godkjent lærebedrift i faget Produksjonsteknikk!  Han setter nemlig arbeid med kvalitet og HMS høyt i hevd, og han er godt kjent med ordningen som leder til fagbrev.  En annen hjertesak for den nye lederen er å kunne være med på å utvikle de ansatte!  Derfor er han meget begeistret for at vi nå skal starte opp to av de ansatte i læreløp som er planlagt skal ende med fagbrev.

«Dette passer perfekt for oss! – vi vil med dette få muligheten til å virkelig utvikle oss i aktiv bruk av våre systemer, og de ansatte kan jo bruke læreplansmålene direkte inn i å videre-utvikle våre interne systemer; sier han.

Daglig leder Raymond Andersen ser fram til at de ansatte kan utvikle seg videre i tilknytning til fagbrevsløpet. Arbeid med kvalitet og utvikling av de ansatte er to områder som den nye daglige lederen setter i høysetet!

Vi leverer jo typegodkjente produkter og i disse dager har vi faktisk CE-revisjon.  CE-merking gjør det lovlig å markedsføre og omsette produkter i alle land i EØS-området.  I henhold til forskrifter skal alle byggevarer som omfattes av en europeisk produktstandard være CE-merket og ha en ytelses-erklæring. Ved CE-merking dokumenteres produktets egenskaper og ytelser etter felles europeiske tekniske spesifikasjoner.  I tillegg så må byggevarer i Norge møte nasjonale standarder som man finner i TEK.  Vi ser virkelig fram til samarbeidet med Opplæringskontoret Nord, og gleder oss til å ta fatt med fagbrevsløpet.  Vi blir mer enn gjerne med på å synliggjøre fagbrevsløpet i Produksjonsteknikk, fordi dette henger så godt sammen med våre fokusområder som er kvalitet, leveringsdyktighet og service!; avslutter Raymond Andersen ivrig med. 

Produksjonsteknikk er et fag som passer de fleste bedrifter som driver med produksjon!

Jørgen ser fram til å ta fatt med å fullføre sitt utdanningsløp - målet er fagbrev!

Produksjonsteknikkfaget handler om å framstille produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Faget handler om å utvikle lærlingene til selvstendige fagoperatører innenfor produksjonsteknikk som er anvendelig i alle produksjonsbransjer. Videre handler faget om forbedringsteknikk og optimalisering av omstillings- og produksjonsprosesser for å imøtekomme samfunnets krav til effektivitet og produktkvalitet. Det handler også om hensynet til miljø og produktivitet ved bruk av automatiserte produksjonsmetoder for å gjøre bedriftene konkurransedyktige.

Utdanningsløpet for Produksjonsteknikk starter på videregående ved at man tar «Teknologi- og Industrifaget» på første året og «Industriteknologi» på andre året – deretter følger to års læretid.

Les mer om faget og læreplansmålene på UDIR

 

Forrige

MIX Witon på Skjervøy satser på salgfaget

Opplæringskontoret Nord og KomOpp er i dialog om sammenslåing

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???