fbpx

Uvær, sneskred og Covid – OK Nord er tilgjengelig!

Opplæringskontoret Nord er tilgjengelig på de fleste flater! Det er uværstid med vinterstorm, sneskred og stengte veier. I tillegg herjer Coviden. Likevel kan vi møtes og kommunisere godt takket være teknologi. Vi satser på at det skal være lav terskel og kontakte oss, enten via sosiale media, telefon, epost eller lyd/bilde.

Privatist- hvordan ta eksamen!

Dersom du mangler fag fra videregående skole – eller skal gå opp til tverrfaglig eksamen i løpet av din læretid – så må du melde deg opp til eksamen selv. Tidligere gjorde man dette gjennom Privatistweb, men nå i høst så lanserer man en ny plattform hvor man skal melde seg opp til eksamen. Det er to oppmeldingsperioder i året, slik at det er viktig å passe litt på disse.

Arkivfoto

Full opplæring i bedrift – en ordning som gir fagbrev

Ordningen «Full opplæring i bedrift» er en ordning som gir mange muligheter til å fullføre en utdanning uten å måtte gå hele veien gjennom ordinært utdanningsløp på videregående skole. Ordningen krever at kandidaten avlegger eksamen i alle fellesfag, går opp til tverrfaglig eksamen – og fagprøve.
Ordningen passer godt for deg som har studieforberedende, men vil ta yrkesfag i stedet. Eller om du har et fagbrev fra før og ønsker et til, eller kanskje ikke har rett til videregående utdanning. Og i noen få tilfeller kan man bruke ordningen rett fra ungdomsskolen.

Hvordan bli lærebedrift – og hva gjør en fagansvarlig i bedriften?

For å bli en lærebedrift så stilles det visse krav. Bedriften må ha nok aktiviteter som kan knyttes til målene i den aktuelle læreplanen, og bedriften må også ha en egen fagansvarlig. For å bli fagansvarlig så kreves det enten fagbrev i faget, eller flere års relevant praksis fra faget. I tillegg så anbefales det at fagansvarlig tar to kurs – et web basert og et fysisk dagskurs (for Troms).

En planlagt skilsmisse – hvordan vil lærebedrifter merke dette?

Det varsles at man nå skal starte med prosessene å skille storfylket Troms og Finnmark fylke i to enheter. Hva vil det i praksis si for våre medlemsbedrifter? Slik Opplæringskontoret Nord ser det, så vil de færreste lærebedriftene våre merke større forskjell. Dette skyldes nok at man har valgt å organisere utdannings-sektoren etter de gamle fylkeslinjene. Det viktigste er antakelig at om noen år så har vi en struktur som kan forventes å vare, og dette vil skape ro i fylkets organisasjon.

Med blått blikk rettet mot framtiden

Akvakultur er en teknologisk avansert og eksportrettet næring basert på biologisk produksjon. Det er en næring i rask endring med hensyn til produksjonsregimer, arter og rammebetingelser. I næringen stilles krav til kvalitet i prosesser og produkter, og næringen etterspør yrkesutøvere med markedsforståelse og innsikt i næringens rolle i samfunnet og som internasjonal matprodusent.

Akvakulturfaget skal bidra til å utvikle forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser, menneskelig aktivitet og teknologi. Videre skal faget fremme forståelse for utviklingen i nasjonale og internasjonale markeder og den innvirkning dette har på resultatet til den enkelte bedriften. Faget skal legge grunnlag for å utvikle endringskompetanse med tanke på fortsatt vekst og utvikling av næringen. Vi har besøkt MOWI sitt settefiskanlegg på Skjervøy!

Datakraft fra Haparanda

Johannes Johansson er en ung mann fra Haparanda, som nå har begynt som elev på Nord-Troms videregående skole innen Informasjon og Medieproduksjon (IKT). Faget er to-årig, og etter to år skal eleven ut i lære og ta fagbrev. Yrkestittel vil da bli IKT-Servicemedarbeider. Johannes har yrkesfaglig fordypning (YFF) hos Opplæringskontoret Nord.

Herlig prestasjon i Byggdrifterfaget!

Byggdrifterfaget bygger på 1.året på videregående Bygg- og anleggsteknikk. Yrkestittel er byggdrifter, men fortsatt bruker mange benevnelsen vaktmester. Stiftelsen Nybo forvalter rundt 200 utleieobjekter, og er godkjent lærebedrift i byggdrifterfaget. På torsdag avsluttet kandidaten Eirik Larsen sitt læreløp med bestått Meget godt i sin fagprøve! Eirik tok fagbrevet i ordningen «Fagbrev på jobb».

Årets lærlingeundersøkelse og lærebedriftsundersøkelse er i gang!

Lærlingeundersøkelsen, årsrapportering for lærebedrifter og lærebedriftsundersøkelsen er spørreundersøkelser som går årlig. I undersøkelsen så gir lærlinger, bedrifter og fagansvarlig tilbakemeldinger på hvordan de har opplevd læretiden. Denne undersøkelsen gir fylket og opplæringskontoret god innsikt, og avdekker områder hvor opplæringskontoret kan forbedre seg.

Hvordan bli lærling gjennom oss?

Har du tenkt deg å ta et utdanningsløp i yrkesfaglig retning? Har du tatt videregående og trenger læreplass? Trenger du noen å snakke om for å forstå mer av systemet med å ta fagbrev? Meld din interesse til oss – så tar vi kontakt med deg!