fbpx

Ferieloven regulerer ferie!

Arbeidslivets spilleregler er både offisielle og uoffisielle regler. Ferie er en ting som reguleres av Ferieloven og gjelder alle arbeidstakere såvel som lærlinger. Unntak er de som jobber på skip.

Læreplassjeger forteller historier – fortid og framtid henger sammen!

Opplæringskontoret Nord startet opp på midten av 90-tallet, og var da et kontor knyttet til bygg- og anlegg – og hadde nedslagsfelt i Nord-Troms. Årene har gått og kontoret er i dag et kontor som opererer i Troms og Finnmark, og det største faget er Plastmekanikerfaget tett fulgt av Tømrerfaget. Kontoret er godkjent opplæringskontor i en rekke fag – og er utviklingsorientert!

Skole og jobb – Yrkesfaglig fordypning gir smak på begge deler

Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for, og få mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Da må skole, bedrifter og opplæringskontor samsnakkes og det gjorde de på Nord-Troms videregående skole.

Læreplassjegeren er klar for ny sesong!

Opplæringskontoret Nord er selvsagt med på den nasjonale kampanjen «Læreplassjeger». Denne kampanjen tar sikte på å rekruttere flere bedrifter til å bli godkjente lærebedrifter. I år så ønsker vi også at allerede godkjente lærebedrifter ser på å bli godkjent i flere fag!

Ledig læreplass i Kontor- og administrasjonsfaget

Avfallsservice er et avfallsselskap som eies av kommunene i Nord-Troms. Hovedkontoret ligger i et nybygg samlokalisert med miljøstasjonen 2 kilometer fra Storslett sentrum i Nordreisa.
Bedriften er godkjent lærebedrift i Kontor- og Administrasjonsfaget. Nå har bedriften ledig læreplass for den rette kandidaten!