Kommunens visjon er: Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser og folkehelse.