fbpx

Bedriftene

3net AS
Bjørklysvingen 3
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
Lærefag
IKT-Servicefag
Aquamek A.S
Toppelbuktveien 337
9162 Sørstraumen
Kvænangen
Troms og Finnmark
+4790596199
Lærefag
Sveisefaget
Arctic Minerals AS
Hamarijordet 18
9515 Alta
Alta
Troms og Finnmark
+4797046358
Lærefag
Anleggsmaskinførerfaget
Arctic Plast AS
Industriveien 4
9062 Furuflaten
Lyngen
Troms og Finnmark
+4791836998
Lærefag
Plastfag - plastmekaniker
Produksjonsteknikk
Asbjørn Selsbane AS
Eidvegen 666
9105 Kvaløya
Tromsø
Troms og Finnmark
+4791168522
Lærefag
Fiske og fangst
Åsheim Maskin AS
Åsheimveien
9334 Øverbygd
Målselv
Troms og Finnmark
+4795951710
Lærefag
Motorsykkelfag
Avfallsservice as
Galsomelen 56
9154 Storslett
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4795827639
Lærefag
Gjenvinningsfag
Kontor- og administrasjonsfag
Yrkessjåførfaget
Båragutt pelagic AS
Stakkevollveien 65
9010 Tromsø
Tromsø
Troms og Finnmark
+4740083023
Lærefag
Fiske og fangst
Birkelund Sagbruk AS
Industriveien 6
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4795893168
Lærefag
Tømrerfaget
Bok & Papir AS
Strandveien 80
9180 Skjervøy
Skjervøy
Troms og Finnmark
+4796046674
Lærefag
Salgsfag
Cinderella Eco Solution AS
Hovedveien 34
9062 Furuflaten
Lyngen
Troms og Finnmark
+4746916933
Lærefag
Industrimontørfaget
Elektrokjøl as
Meieriveien 1
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4791845662
Lærefag
Kulde- og varmepumpemontør
Europris Sørkjosen
Industriveien 4
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4769396600
Lærefag
Salgsfag
Furstål as
Industriveien 5
9062 Furuflaten
Lyngen
Troms og Finnmark
+4748201963
Lærefag
Industrimontørfaget
Industrimekanikerfaget
Grav og Spreng AS
Salarøyveien 312
9103 Kvaløya
Tromsø
Troms og Finnmark
+4790911182
Lærefag
Anleggsmaskinførerfaget
Haplast AS
Industriveien 6
9062 Furuflaten
Lyngen
Troms og Finnmark
+4797504600
Lærefag
Plastfag - plastmekaniker
Produksjonsteknikk
Kontor- og administrasjonsfag
Komplett-Bygg AS
Solbakken 47
9152 Sørkjosen
Skjervøy
Troms og Finnmark
+4793272454
Lærefag
Tømrerfaget
Løvoll a.s.
Hovedveien 43
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4790199064
Lærefag
Tømrerfaget
Malerfag
Lyngen Rør AS
Industriveien 11
9060 Lyngseidet
Lyngen
Troms og Finnmark
+4741438201
Lærefag
Rørleggerfag
Manndalen Maskin AS
Grenevegen 12
9144 Samuelsberg
Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono
Troms og Finnmark
+4791329072
Lærefag
Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
Monter Skjervøy
Havnegata 28
9180 Skjervøy
Skjervøy
Troms og Finnmark
Lærefag
Salgsfag
MOWI ASA Avdeling Sandøra
Sandøra 61
9180 Skjervøy
Skjervøy
Troms og Finnmark
+47 97083035
Lærefag
Akvakulturfaget
MOWI Norway AS avd Sørstraumen
Kvænangsveien 978
9162 SØRSTRAUMEN
Kvænangen
Troms og Finnmark
+4740605345
Lærefag
Akvakulturfaget
Myrvoll Maskin AS
Kåfjorddalsveien 294
9147 Birtavarre
Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono
Troms og Finnmark
+4791636523
Lærefag
Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
NOFI AS
Eidvegen 642
9105 Kvaløysletta
Tromsø
Troms og Finnmark
Lærefag
Industritekstilfaget, fiskeredskap
Plastfag - plastmekaniker
Nord Troms Glass AS

9180 Skjervøy
Skjervøy
Troms og Finnmark
+4791815550
Lærefag
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
Nordsjö Idé & Design Nordreisa
Hovedvegen 43
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4791879973
Lærefag
Salgsfag
NOVA Interiør AS
Solstrandvegen 25-27
9020 Tromsdalen
Tromsø
Troms og Finnmark
+4790208940
Lærefag
Produksjonsteknikk
Logistikkfag
Opplæringskontoret Nord
Hovedveien 18
9156 Storslett
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4748194637
Lærefag
Kontor- og administrasjonsfag
Plamon AS
Skibotnterminalen
9143 Skibotn
Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono
Troms og Finnmark
+4741548464
Lærefag
Plastfag - plastmekaniker
Reisa Dyreklinikk AS
Hovedvegen 8
9151 Storslett
Nordreisa
Troms og Finnmark
Lærefag
Salgsfag
Sandøy Bygg A.S
Sentrum 30
9151 Storslett
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4795210409
Lærefag
Tømrerfaget
Senja Autoservice AS
Lysnesveien 89
9372 Gibostad
Senja
Troms og Finnmark
+4797546607
Lærefag
Salgsfag
Stiftelsen Nybo
Flomstadveien 1
9151 Storslett
Nordreisa
Troms og Finnmark
Lærefag
Byggdrifterfag
Tømmer og Betong AS
Industriveien 24
9180 Skjervøy
Skjervøy
Troms og Finnmark
+4799561564
Lærefag
Tømrerfaget
Betongfaget

Opplæringskontoret Nord

Opplæringskontoret Nord er lokalisert på Nord-Troms Videregående skole  i Nordreisa på Storslett. Vi har lærlinger i fordelt på mange kommuner i Troms og Finnmark, med tyngdepunkt i Tromsø og i Nord-Troms.

Vi har ca 80 medlemsbedrifter og ca 40  løpende lærekontrakter/opplærings-kontrakter.
Vi har lærlinger i ca 30 forskjellige fag

Kontoret har i dag 2 ansatte.

Historikk
OK- byggfag Nord-Troms ble stiftet 25.februar 1993 av 5 bedrifter i Nord-Troms tilhørende bygg og anlegg.
OK- byggfag Nord-Troms hadde kontorsted på Lyngseidet første driftsår og markedsområde i Nord-Troms.
Deretter ble kontoret flyttet til Storslett, Nordreisa, hvor det fortsatt har adresse.

Selskapet fikk utvidet fagområde i 1998 og ble dermed til Opplæringskontoret Nord-Troms: Bygg – kontor – anlegg.

Selskapsnavn Opplæringskontoret Nord ble vedtatt i 2010 og er i dag godkjent i rundt 30 fag med markedsområde
Troms- og Finnmark fylke.  Nye fag de siste årene har vært Fiske og Fangst, Akvakultur og Industritekstilfaget, fiskeredskap.

Eierstruktur
Opplæringskontoret Nord er juridisk organisert som en forening. Årsmøtet består av medlemsbedriftene.  Årsmøtet velger et styre som representerer eierne gjennom året.

Daglig leder rapporterer til styreleder, og det avholdes ca. 4 styremøter i året.

Målsetting
Formålet er å utdanne personer til dyktige fagarbeidere i alle lærefag og bransjer, samt drive kompetansehevende tiltak
i medlemsbedriftene.
I 2020 har det vært arbeidet aktivt med å omdanne driften til å bli mer tilpasset dagens utfordringer.  Det har vært arbeidet fram en ny hjemmeside som skal brukes aktivt til å kommunisere nyheter og informasjon, og sosiale medier har blitt mer brukt.  Bedriften har investert i tidsriktig software/hardware for å kunne å ta i bruk gode teknologiplattformer for å understøtte driften.  Eksempelvis brukes nå TEAMS for de aller fleste halvårssamtalene.
«Gode fagfolk i gode bedrifter» er blitt en uttalt visjon for framtiden – og mottoet «Faglig og folkelig» innarbeides aktivt i all kommunikasjon.

Lærefag

Kontor- og administrasjonsfag

 

Fagansvarlig kontor- og administrasjonsfaget

Terje Ansgar Eriksen er fagansvarlig for kontor- og administrasjonsfaget hos Opplæringskontoret Nord.

Av utdanningsbakgrunn har han tre-årig videregående skole innen Handel & Kontor, samt at han har tatt Bachelorgrad innen logistikkledelse.  Han har arbeidet en rekke år innen servicenæringer, og har en svært allsidig erfaring innen mange områder.

Opplæringskontoret Nord anvender en rekke moderne plattformer i sin drift, og som lærling vil en få god kjennskap til hvordan disse ulike forretningssystemene håndteres.  Innen regnskap så bruker kontoret Poweroffice som er et skybasert regnskapssystem.  Av datasystemer så anvender bedriften Microsoft 365, og for å understøtte arbeidet med lærlinger så bruker bedriften OLKweb samt Kompetanseboka (for Fiske&Fangst samt Akvakultur).  Disse systemene er webbaserte.  Videre bruker man både hjemmeside og sosiale media til informasjonsflyt.

En lærling i dette faget vil hos Opplæringskontoret Nord være involvert i de aller fleste forretningsprosessene i bedriften.  Gode fagfolk i gode bedrifter er visjonen for oppdraget, og mottoet «Faglig og folkelig» innebærer at man skal holde høy faglighet, men kunne kommunisere på en rask og lettfattelig måte.

 

Hovedveien 18 

9156 Storslett

Terje Ansgar Eriksen 

terje@opplaringnord.no 

+4748194637 

+4777767360 

Medlemsbedrift