fbpx

Bedriftene

3net AS
Bjørklysvingen 3
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
Lærefag
IKT-Servicefag
Aquamek A.S
Toppelbuktveien 337
9162 Sørstraumen
Kvænangen
Troms og Finnmark
+4790596199
Lærefag
Sveisefaget
Arctic Minerals AS
Hamarijordet 18
9515 Alta
Alta
Troms og Finnmark
+4797046358
Lærefag
Anleggsmaskinførerfaget
Arctic Plast AS
Industriveien 4
9062 Furuflaten
Lyngen
Troms og Finnmark
+4791836998
Lærefag
Plastfag - plastmekaniker
Produksjonsteknikk
Asbjørn Selsbane AS
Eidvegen 666
9105 Kvaløya
Tromsø
Troms og Finnmark
+4791168522
Lærefag
Fiske og fangst
Åsheim Maskin AS
Åsheimveien
9334 Øverbygd
Målselv
Troms og Finnmark
+4795951710
Lærefag
Motorsykkelfag
Avfallsservice as
Galsomelen 56
9154 Storslett
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4795827639
Lærefag
Gjenvinningsfag
Kontor- og administrasjonsfag
Yrkessjåførfaget
Båragutt pelagic AS
Stakkevollveien 65
9010 Tromsø
Tromsø
Troms og Finnmark
+4740083023
Lærefag
Fiske og fangst
Birkelund Sagbruk AS
Industriveien 6
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4795893168
Lærefag
Tømrerfaget
Bok & Papir AS
Strandveien 80
9180 Skjervøy
Skjervøy
Troms og Finnmark
+4796046674
Lærefag
Salgsfag
Cinderella Eco Solution AS
Hovedveien 34
9062 Furuflaten
Lyngen
Troms og Finnmark
+4746916933
Lærefag
Industrimontørfaget
Elektrokjøl as
Meieriveien 1
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4791845662
Lærefag
Kulde- og varmepumpemontør
Europris Sørkjosen
Industriveien 4
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4769396600
Lærefag
Salgsfag
Furstål as
Industriveien 5
9062 Furuflaten
Lyngen
Troms og Finnmark
+4748201963
Lærefag
Industrimontørfaget
Industrimekanikerfaget
Grav og Spreng AS
Salarøyveien 312
9103 Kvaløya
Tromsø
Troms og Finnmark
+4790911182
Lærefag
Anleggsmaskinførerfaget
Haplast AS
Industriveien 6
9062 Furuflaten
Lyngen
Troms og Finnmark
+4797504600
Lærefag
Plastfag - plastmekaniker
Produksjonsteknikk
Kontor- og administrasjonsfag
Komplett-Bygg AS
Solbakken 47
9152 Sørkjosen
Skjervøy
Troms og Finnmark
+4793272454
Lærefag
Tømrerfaget
Løvoll a.s.
Hovedveien 43
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4790199064
Lærefag
Tømrerfaget
Malerfag
Lyngen Rør AS
Industriveien 11
9060 Lyngseidet
Lyngen
Troms og Finnmark
+4741438201
Lærefag
Rørleggerfag
Manndalen Maskin AS
Grenevegen 12
9144 Samuelsberg
Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono
Troms og Finnmark
+4791329072
Lærefag
Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
Monter Skjervøy
Havnegata 28
9180 Skjervøy
Skjervøy
Troms og Finnmark
Lærefag
Salgsfag
MOWI ASA Avdeling Sandøra
Sandøra 61
9180 Skjervøy
Skjervøy
Troms og Finnmark
+47 97083035
Lærefag
Akvakulturfaget
MOWI Norway AS avd Sørstraumen
Kvænangsveien 978
9162 SØRSTRAUMEN
Kvænangen
Troms og Finnmark
+4740605345
Lærefag
Akvakulturfaget
Myrvoll Maskin AS
Kåfjorddalsveien 294
9147 Birtavarre
Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono
Troms og Finnmark
+4791636523
Lærefag
Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
NOFI AS
Eidvegen 642
9105 Kvaløysletta
Tromsø
Troms og Finnmark
Lærefag
Industritekstilfaget, fiskeredskap
Plastfag - plastmekaniker
Nord Troms Glass AS

9180 Skjervøy
Skjervøy
Troms og Finnmark
+4791815550
Lærefag
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
Nordsjö Idé & Design Nordreisa
Hovedvegen 43
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4791879973
Lærefag
Salgsfag
NOVA Interiør AS
Solstrandvegen 25-27
9020 Tromsdalen
Tromsø
Troms og Finnmark
+4790208940
Lærefag
Produksjonsteknikk
Logistikkfag
Opplæringskontoret Nord
Hovedveien 18
9156 Storslett
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4748194637
Lærefag
Kontor- og administrasjonsfag
Plamon AS
Skibotnterminalen
9143 Skibotn
Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono
Troms og Finnmark
+4741548464
Lærefag
Plastfag - plastmekaniker
Reisa Dyreklinikk AS
Hovedvegen 8
9151 Storslett
Nordreisa
Troms og Finnmark
Lærefag
Salgsfag
Sandøy Bygg A.S
Sentrum 30
9151 Storslett
Nordreisa
Troms og Finnmark
+4795210409
Lærefag
Tømrerfaget
Senja Autoservice AS
Lysnesveien 89
9372 Gibostad
Senja
Troms og Finnmark
+4797546607
Lærefag
Salgsfag
Stiftelsen Nybo
Flomstadveien 1
9151 Storslett
Nordreisa
Troms og Finnmark
Lærefag
Byggdrifterfag
Tømmer og Betong AS
Industriveien 24
9180 Skjervøy
Skjervøy
Troms og Finnmark
+4799561564
Lærefag
Tømrerfaget
Betongfaget

Asbjørn Selsbane AS

Historien startet i Lødingen på slutten av 50 tallet med brødrene Gunnar og Alf Hansen.

Brødrenes første båt het Lafjell. Hovedsakelig drev man da med kvalfangst og torskefiske med garn. Årene fremover ble det tatt i bruk trål og snurpenot.

I 1965 kjøpte brødrene Hansen en krysser på 65 fot. Båten het Asbjørn Selsbane og navnet har siden da fulgt selskapet. I 1970 ble MS Asbjørn Selsbane solgt og erstattet med sidetråleren MS Stortind. MS Stortind ble omdøpt til MS Asbjørn Selsbane og gjennomgikk i årene framover store ombygginger. Ombyggingene omfattet blant annet nytt rorhus, nye wincher, shelterdekk, ny hovedmotor og tverrhekk samt innstallering av fryseri.

Noragutt ble kjøpt i 1995 (tidligere Nordkappjenta og Øystein Angel). Opprinnelig var dette en linebåt som nå ble bygd om til snurrvad, not og rigget for kvalfangst. Båten ble solgt i 1999.

I 1998 gjorde bedriften for første gang bestilling av ny båt, MS Norafjell. Båten var en kombinert snurper/tråler på 145 fot. Året etter ble driften utvidet og man bygget igjen nytt kystfiskefartøy som fikk navnet MS Asbjørn Selsbane. Båten var 90 fot og fisket med not, snurrevad og drev kvalfangst. Rederiet hadde nå to båter i drift. En rekke andre investeringer ble gjennomført og selskapet utvidet blant annet med nytt driftsbygg ved kaianlegget i Lødingen med kvalmottak og notbøteri.

Fram mot 2005 var rederiet eid av Alf Hansen og hans sønn Andreas Hansen. Rederiet gjennomgikk i disse årene en rekke omorganiseringer blant annet på eiersiden. Alf Hansen overdro store deler av sine aksjer til sine sju barn og i 2006 besluttet man en fisjon der selskapet ble delt i to og Norafjell AS ble stiftet. Norafjell AS overtok driften av MS Norafjell mens MS Asbjørn Selsbane ble værende i Asbjørn Selsbane AS. Videre valgte man i 2008 å selge MS Asbjørn Selsbane og erstattet denne med MS Julianne III. MS Julianne III ble bygget i 2005 ved SIMEK Norge og er en kombinert not/tråler og snurrevadfartøy. I desember 2013 ble Julianne solgt til Unity i Skottland. Igjen sitter rederiet med nybygget MS Asbjørn Selsbane som ble overlevert fra Karstensens Skibsverft 19. september 2013.

MS Asbjørn Selsbane ble ferdigstilt i 2013 og er et av Norges mest allsidige kystfiskefartøy. Fangsten som tas om bord, pelagisk eller hvitfisk, kan lagres fersk, fryst, eller levende (torsk). En kombinasjon av disse lagringsmetodene er også mulig.

Ved bygging MS Asbjørn Selsbane har rederiet og byggeverftet kommet fram til miljøvennlige løsninger. Det er blant annet montert et hybrid fremdriftsanlegg. Dette gjør en i stand til å benytte hovedmotor og hjelpemotorer i forskjellige kombinasjoner for å optimalisere og minimalisere forbruket av drivstoff. Propellgiret har to girutvekslinger, alt etter ønsket propellytelse. Det hybride framdriftsanlegget er konstruert for et optimalt propellanlegg fra 300 – 2500 kw.

Ved å drifte båten på hjelpemotorene vil utslipp av NOx reduseres betraktelig. For framtiden er det elektriske anlegget rigget for å kunne tilkobles nye energikilder som for eksempel aggregater, batterier eller brenselceller.

Kvalfangst har vært og er en viktig del av rederiets historie. I mange år var dette å anse som en av rederiets hovedgesjeftelser og kanskje det bedriften har vært mest kjent for. På sikt håper man kanskje å gjenoppta dette.

 

Lærefag

Fiske og fangst

 

Eidvegen 666 

9105 Kvaløya

 

firmapost@selsbane.no 

+4791168522 

 

Medlemsbedrift