fbpx

Fagene

[fageneListingView]

Produksjonsteknikkfaget (PRT03-02)

Vg3 produksjonsteknikkfaget handler om å framstille produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Faget handler om å utvikle lærlingene til selvstendige fagoperatører innenfor produksjonsteknikk som er anvendelig i alle produksjonsbransjer. Videre handler faget om forbedringsteknikk og optimalisering av omstillings- og produksjonsprosesser for å imøtekomme samfunnets krav til effektivitet og produktkvalitet. Det handler også om hensynet til miljø og produktivitet ved bruk av automatiserte produksjonsmetoder for å gjøre bedriftene konkurransedyktige.

Helse, miljø og sikkerhet

Produksjon

Vedlikehold

Åpne læreplan

[fagenePreviousEntry] [fageneNextEntry]