fbpx
,

Fylket lanserer nye intensiver til å ta inn nye lærlinger

Tilskudd til tiltak for lærlinger i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune har blitt tildelt nærmere 9 millioner i tilskudd som skal brukes til ulike tiltak for lærlinger og lærekandidater.  Fylket kan bruke midlene på en rekke ulike tiltak avhengig av lokale behov.  Disse midlene er et engangstiltak knyttet til COVID-19 pandemien.

Målgruppen for tilskuddene er lærlinger og lærekandidater.  Midlene skal brukes til å unngå permitteringer og til at flere får en læreplass høsten 2020.

Lærebedrifter som tar inn en lærling ekstra kan søke om inntil kr 70 000,- i støtte for å dekke lønnsutgifter for første læreår.  Det kan også søkes om inntil kr 50 000,- i støtte for økt lærlingtilskudd til hardt rammede lærefag per 01.09.20.

Hvem kan søke?

Lærebedrifter, skoler og opplæringskontor kan søke midler.  Søker skal opplyse om de har søkt på noen av de andre tilskuddsordningene i Troms og Finnmark fylkeskommune.  De andre tilskuddsordningene er:

  • Tilskudd til økt deltakelse i ordningen fagbrev på jobb
  • Tilskudd rettet mot sårbare barn og unge
  • Tilskudd til fylkeskommuner for at årets avgangskull skal fullføre videregående opplærling
  • Tilskudd for at flere permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring kan fullføre

Søknadsfrist

Fylkeskommunen har behandlet første søknadsrunde og disse er utbetalt.  

For neste runde så blir midlene utbetalt innen desember 2020.

Første søknadsfrist:  20.09.2020  Andre søknadsfrist:  01.11.2020

Merk søknad med:  Tilskudd til tiltak for lærlinger, prosjektnummer 2043219

Søknader sendes inn via e-dialog på fylkets hjemmesider

Kontaktpersoner i Troms og Finnmark fylkeskommune er Randi Jernberg-Thune og May Bente Eriksen.

Les mer om disse midlene….

Om Opplæringskontoret Nord
Forrige

Bedriftsmodellen – en nyvinning fra Nord-Troms Videregående skole

Fagbrev på jobb

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???