fbpx
,

Løvoll setter farge på omgivelsene

Farger står sentralt hos en gammel malermesterbedrift!

Farger står sentralt i bedriften Løvoll as.  Dagens eier, Kyrre Løvoll (49) har selv en palett full av erfaring fra forsvaret, skipsfart, media og internasjonalt arbeid før han i 2008 bosatte seg i Nordreisa og gikk inn med kost og malerbrett i byggebransjen.  «Byggebransjen er spennende og i stor endring om dagen, og endring liker jeg.  Blir dagene for statisk kjeder jeg meg.  Nøkkelord nå er tilgang til dyktige håndverkere, teknologiforståelse, bærekraft, digitalisering, digitalisering og digitalisering.  De av oss som ikke tar dette inn over seg vil ikke være her i morgen», sier han.

Nasjonale og internasjonale strømninger påvirker oss alle.  Sentralisering skjer i alle hjørner av verden, og digitalisering og effektivisering skjer rundt oss hver dag.  De siste årene har dette skutt fart, og byggebransjen må aktivt tilpasse seg disse endringene.  Nye verdikjeder dannes, og endres, raskere og raskere.

 

Vi bestiller varer og får oppdragene våre på app!  Vi møtes på Teams, både formelt – men også når prosjektleder og jeg skal diskutere fargen på en kundesofa.  Vi får tilbud og leverer anbud på digitale plattformer, og sender tilbud til privatkunder på Messenger.  Dette er hverdagen nå!  Hva som er i morgen vet vi ikke ennå, sier Løvoll.  Løvoll hadde sitt hjerte i malerfaget, men med endringer i faget og ønsket om å ekspandere, så endret også bedriftens fokus seg til renovering, ombygging og skade/skadesanering for forsikringsselskapene.  Bedriften har posisjonert seg i denne bransjen og slike oppdrag utgjør nå over 60% av aktiviteten.  Rundt 14 årsverk sokner til Løvoll a.s, og det geografiske nedslagsfeltet dekker hele Nord-Troms og til og med Loppa.

Vi har ansatte rundt om i Nord-Troms, men vi mangler gode håndverkere på Skjervøy og i Lyngen, så om det er tømrere som ønsker å jobbe med oss – så er de mer enn velkommen til å ta kontakt, sier Løvoll.

Kommunikasjon, logistikk og dokumentasjon er dagliglivet til alle Løvoll’s ansatte.  Dog er det aller viktigste elementet å levere godt håndverk i hele regionen!  Uten god kvalitet og høy score hos sluttkunden, så vil innkjøpere i forsikringsselskapene fortrekke andre nasjonale aktører.  Derfor er alle bedriftens ansatte rigget med egne nye biler, godt verktøy og digital kompetanse.  «App’er, biler og nettbrett er en del av hverdagen for alle her.  Vi rigger bedriften for å møte krevende kunder på responstid, kommunikasjon og kvalitet.  I forsikringsmarkedet er prisen gitt – så fokus er å få en fornøyd forsikringskunde som fortsatt ønsker å være forsikret hos vår oppdragsgiver, sier Kyrre Løvoll.

Leverandørstrukturer er i endring - men med fokus på tilpasning og kvalitet så klarer også mindre aktører seg

Når man lykkes i et så krevende marked som skademarkedet, så blir man også god til å levere på de andre oppdragene.  Av og til leverer vi anbud på litt større oppdrag.  De større anbudene krever god organisering, gode underleverandører, fagforståelse og høy gjennomføringsevne.  Derfor blir vi ofte spurt om vi vil regne på litt større jobber.  De som spør – vet at vi leverer!  Å få stopp i et byggeprosjekt eller at det blir gjort mye feil i prosessen koster som regel mye mer enn det en sparer ved å presse prisen, sier Kyrre.  Andre ganger har Løvoll a.s posisjonert seg til å være underleverandør til større entreprenører som bygger i Nord-Troms.  På spørsmål om hvordan det er å leve i en slik konstant konkurransesituasjon sier Kyrre:  En må tilpasse seg!  Dersom man holder god kvalitet og god leveringspresisjon, så vil man bli foretrukket.  I forsikringsmarkedet er prisen gitt, og da er det andre faktorer som er avgjørende.  Er en i anbudssituasjon, så er det prisen som bestemmer.  Da må en være effektiv, og levere det som etterspørres – verken mer eller mindre!

Kyrre bruker Nysted Bygg fra Balsfjord som et eksempel på hvordan man med samarbeid kan utvikle egen bedrift, og samtidig bidra positivt til totalanbudet.  «Vi har i flere år jobbet med Nysted, og over tid fått stor tillit til dem.  Tillit skaper et godt samarbeidsklima, og godt samarbeid skaper ønske hos håndverkeren om å levere kvalitet og å bidra positivt!»

Rekruttering er krevende - men er svært viktig!

Rekruttering har i flere år vært en utfordring, og selv om man i perioder har brukt arbeidsinnvandrere for å takle de mange svingningene i markedet, så er det ikke bare positive erfaringer med dette.  «Mange arbeidsinnvandrere lever på mange måter i et paralellsamfunn i forhold til oss som bor her.  Det gjør at disse ikke slår «røtter» i lokalsamfunnet.  Vi så dette når Covid-tiltakene lettet ute i Europa før Norge, så valgte mange å ta seg arbeid i Tyskland eller Østerrike.  De kunne ikke vente til Norge åpnet og at jobbmulighetene igjen skulle åpne seg i Nord-Norge.

Løvoll a.s er naturligvis godkjent lærebedrift i malerfaget, og planlegger nå å starte opp en lærling i forbindelse med «Fagbrev på jobb».  Fagbrev understøtter vårt arbeid med kvalitet, og vi er derfor glade for å kunne bruke vårt konsernsamarbeid til å tilby gode opplæringsprogram for en lærling – og slike opplæringsprogram er et tilbud vi kan gi øvrige ordinære ansatte slik at alle kan utvikles videre i sin jobb.

Vi ser fram til å starte opp med «Fagbrev på jobb» når fylket åpner dette programmet igjen, og ser fram til å samarbeide med Opplæringskontoret Nord for å bidra til synliggjøring av yrkesfagene, avslutter Kyrre Løvoll med.  Han må nemlig ile videre til et Teams-møte med Coop Nord som skal bygge om Coop Extra butikken på Skjervøy.  «Du må ha bedre tid neste gang, Terje.  Da skal du få være med ut å møte de som er viktige her.  Vi på kontoret er bare en kostnad for håndverkerne.  Det er nemlig håndverkerne som skaper verdiene, ikke vi; avslutter Kyrre, før han logger seg inn på Teams.

Om Opplæringskontoret Nord
Forrige

Fagansvarlig i bedrift – hva må til?

Ny og spennende lærebedrift godkjent i sveisefaget

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???