fbpx

Birkelund Sagbruk AS

Birkelund Sagbruk AS er medlem i Norgeshus, og er lokalisert i Sørkjosen i Nordreisa.  Norgeshuskjeden har gode medarbeidere og under Prognosesenterets årlige presentasjon av boligutbyggerne i landet med de mest fornøyde kundene i enkeltkundemarkedet, tok Norgeshus imot prisen for kjeden med de mest fornøyde kundene, med en KTI på 81 poeng. 

Medlemsbedriftene i Norgeshus har tilgang til å nyttiggjøre seg av kjedens dyktige ingeniør- og arkitektkontor.  Denne er boligbransjens største og mest komplette, med 40 medarbeidere med kunnskap og kapasitet til å prosjektere de fleste typer bygg. En av kjedens styrker er det tette samarbeidet mellom arkitekter, ingeniører og arealplanleggere. 

Kjeden leverer tjenester av høy kvalitet, med tverrfaglig fokus på god design, arealeffektive løsninger og kundetilfredshet. Selv sier kjeden:  «Vi tror på tett dialog mellom alle involverte parter og jobber hardt for å innfri små og store kunders ønsker og forventninger.  Vår styrke er det store tverrfaglige miljøet på kontoret, som er med å sikre høy kvalitet og bærekraftige løsninger.»

Birkelund Sagbruk AS

NorgeshusIndustriveien 6
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
Telefon: +4795893168
Epost: birkelund@itroms.no
Hjemmeside: Forhandler hos Norgeshus
Lærefag
Tømrerfaget (TMF03-02)

Birkelund Sagbruk AS ble stiftet i 1998, og er en videreutvikling av en familiebedrift som hadde trelasthandel som virke.  Det er rundt 5 årsverk knyttet til bedriften, og bedriften scorer meget godt på soliditet og likviditetsgrad.  Bedriften har Nord-Troms som nedslagsfelt, og leverer hus, hytter og næringsbygg.  Birkelund Sagbruk AS bygger i Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

Daglig leder og eier er Helge Birkelund.