fbpx

Løvoll AS

Farger står sentralt i bedriften Løvoll as.  Dagens eier, Kyrre Løvoll (49) har selv en palett full av erfaring fra forsvaret, skipsfart, media og internasjonalt arbeid før han i 2008 bosatte seg i Nordreisa og gikk inn med kost og malerbrett i byggebransjen.  

Løvoll as er lokalisert i Sørkjosen i Nordreisa kommune, og dekker geografisk hele Nord-Troms og Loppa i Finnmark.  Tømrerfaget står sentralt og bedriften er godkjent lærebedrift i malerfaget.  

Les mer om bedriften her https://opplaringnord.no/lovoll-setter-farge-pa-omgivelsene/

Løvoll AS

Kyrre Løvoll

Løvoll AS Hovedveien 43
9152 Sørkjosen
Telefon: +4790199064
Epost: post@mmlovoll.no
Hjemmeside: mmlovoll.no
Lærefag:
Maler- og overflateteknikkfaget (MOT03-01)
Tømrerfaget (TMF03-02)