fbpx

Videregående-tilbudet i Nord-Troms under press

Hva ligger som forslag til høringsrunden for Nord-Troms videregående skole?

I dokumentene som Troms fylkeskommune har sendt ut til høring så er det spesielt en sak som Daglig leder, Terje A. Eriksen, ved Opplæringskontoret Nord synes burde være på agendaen!

Fylket bør se på muligheten av å gjøre VG2 Industriteknologi søkbart ved Nord-Troms videregående skole.  Dette er en linje som leder til nesten 30 ulike fagbrevsløp, hvorav flere av disse treffer Nord-Troms som hånd i hanske; sier Eriksen.  Han holder fram fagbrevsløpene Industrimekanikerfaget, Plastfag, Produksjonsteknikkfaget, Sveiser og Gjenvinningsfaget som alle har godkjente lærebedrifter særlig i Lyngen, Skjervøy og Nordreisa i Nord-Troms.  Dette vil kunne gi gode løp i Yrkesfaglig fordypning (YFF) når elevene går på Industriteknologi – og gi spennende læreplasser for elevene.  Og ikke minst – sier han – så vil dette kunne gi bedriftene i Nord-Troms etterlengtede fagfolk i framtiden!

Daglig leder Terje A. Eriksen ved Opplæringskontoret Nord hadde håpet på ny satsning på videregående skole i Nord-Troms. Vi har medlemsbedrifter i Nord-Troms som vil ha behov for dyktige fagfolk i framtiden - og beste måten for å få dem er å lage dem selv, sier han.

Nå er det en lang vei fra en linje blir gjort søkbar til det faktisk blir et linjetilbud.  Først må fylket sette linjetilbudet til søkbar.  Så må innsøkingstallene gi indikasjon på at det er nok elever til å fylle en klasse – og minimumskravet er for tiden 8 stk.  Så må nødvendige lokaler være tilrettelagt, og ikke minst må nødvendig utstyr og lærerkrefter på plass.  For å få til en etablering av en klasse i Industriteknologi i Nord-Troms så må politikere, bedriftene og kommunene på banen, avslutter Terje A. Eriksen med.

Grunnsteinen til nytt verft på Skjervøy er lagt

I artikkel i Framtid i Nord (13.10.23) kan man lese om Olsen Verft og Moen Verft som har gått i gang med bygging av nytt verft på industriområdet Sandøra på Skjervøy. Her kommer det et verft som skal levere produkter og tjenester til havbruk, fiskere og andre, og hvor mange fagfolk skal finne sin arbeidsplass. Da er det viktig at skoletilbudet i regionen matcher dette slik at vi ikke i neste runde opplever at bedriftene ikke finner fagfolkene de trenger. I tillegg til de ansatte hos Olsen verft så anslår man at det trenges ytterligere 20 nye verftsarbeidere på Skjervøy.

KomOpp - Opplæringskontoret for Offentlig sektor i Troms: Bekymret for bortfall og endring i linjetilbudet i Nord-Troms

Daglig leder, May-Tove Grytnes, ved KomOpp er bekymret for at rekrutteringen av viktige fagfolk i Nord-Troms kan få et kraftig skudd for baugen dersom forslagene til ny tilbudsstuktur på Nord-Troms v.g.s. blir vedtatt.

Opplæringskontoret KomOpp dekker hele Troms og lærlinger innen helse- og oppvekstfagene er opplæringskontorets desidert største gruppe. Dette er arbeidskraft som det ifølge alle prognoser vil bli stort behov for i framtida.

Forslaget om å legge ned søkbart tilbud til vekslingsmodellen, vil få store konsekvenser for kommunene i Nord-Troms. Vekslingsmodellen er utviklet over flere år og har utdannet mange barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere. Det vi også har sett er at mange som går denne modellen, blir i regionen etter endt utdanning. 

Vi er svært redd for at dette er med på å sende ungdommene våre ut av regionen, og dårlig rekrutering til ledige stillinger i Nord-Troms, sier May-Tove Grytnes. 

Elevtallet 2023/2024 på vg1 Helse og oppvekst har tatt seg opp i år, med 15. elever i Nordreisa og 8. elever på Skjervøy. Med dagens forslag vil ikke disse elevene få mulighet til å søke vekslingsmodellen barne- og ungdom og helsefag.  Med dagens ordning så har elevene læreplass fra dag 1, og kommunene har vært svært gode på inntak og stiller til rådighet langt flere læreplasser enn nasjonalt.  Og skulle det komme flere enn hva kommunene har vedtatt, så finner de plass til dem og!

Det er foreslått at Vg2 informasjonsteknologi ikke skal være et søkbart tilbud i Nord-Troms, men det vi ser er at alle lærlinger som vi har i Nord-Troms kommer fra denne klassen. Vi vil derfor risikere å miste påfyll av lærlinger i dette faget. Det å sende lokal ungdom til Tromsø for å gå videregående skole er et alvorlig skritt i feil retning med tanke på utviklingen av region Nord-Troms; sier daglig leder May-Tove Grytnes ved KomOpp.

KomOpp og Opplæringskontoret Nord arbeider med høringsuttalelsen til denne saken, og håper at alle interessenter er oppmerksomme på denne.  Høring – Rullering av opplæringstilbudet for Troms fylkeskommune skoleåret 2024/2025 har høringsfrist 25. oktober 2023.

Forrige

Trond Viggo klinket til og landet svennebrev i tømrerfag

UDIR sine hjemmesider har nyttige funksjoner

Neste