Rørleggerfag

Rent drikkevann og rensing av avløpsvann har mye å si for hygienen og miljøet i et
moderne samfunn. Arbeidsoppgavene til rørleggeren varierer fra enkle reparasjoner i
boliger til kompliserte rørinstallasjonar med automatisk styring der arbeidet blir utført
etter tegninger og beskrivelser.
Opplæringen skal medvirke til å sikre kompetanse på ledningsnett i grunnen, installasjon,
service og reparasjon av sanitæranlegg, vannbåren varme og tekniske anlegg. Videre skal
opplæringen medvirke til energiutnytting på best mulig måte ved hjelp av
varmepumpeteknikk og ved automatisering av energianleggene. Installasjon av varmeanlegg
er viktig for godt inneklima i bygninger og for det ytre miljøet.
Opplæringen skal også medvirke til å fremme kreativitet, gode arbeidsvenar og evne til
kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Videre skal
opplæringen vise den bredden faget har som tradisjonelt handverk. Opplæringen i faget skal
sikre kravene til helse, miljø og sikkerhet.
Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er rørlegger.

 

Link til læreplan i rørleggerfaget(merk! på nynorsk): https://www.udir.no/kl06/RLF3-01