fbpx

Poteten Øyvind tok fagbrev i logistikk hos NOFI

Øyvind Lossen er en Finnmarking som har tatt en noe utradisjonell vei på sin videregående skole. Først begynte han på allmenfag, men hoppet over til yrkesfag. Deretter tok han påbygg for å få studiekompetanse. Så ble det litt strøjobber, før han jobbet i mange år på Hammerfest Båt og Motor A/S – hvor han med bakgrunn i at han var involvert i det meste fikk attest som «potet» i bedriften. Ferden gikk så til NOFI AS hvor han har jobbet siden 2018. Nå har han tatt Fagbrev i Logistikkfaget gjennom ordningen «Fagbrev på jobb» og har bestått fagprøven med meget godt! Vi gratulerer!

Vidar Bjørn på Haplast jobbet seg til fagbrev i Industrimekanikerfaget

Vidar Bjørn fra Lyngen har landet fagbrev i industrimekanikerfaget. Hans reise til fagbrev startet allerede som guttunge da han ble med faren rundt på forskjellige byggeprosjekter, og har tatt han gjennom Nord-Norge og mange jobber. Vidar har ikke brukt en eneste dag på videregående skole, men kan nå smykke seg med tittelen fagarbeider! Han har nemlig brukt muligheten «Fagbrev på jobb» gir voksne, og selv om han kanskje har svettet litt over teori, eksamen – så synes han selv at fagbrevsløpet gikk rimelig greit.

Veidrift Nord blir godkjent lærebedrift i anleggsmaskinførerfaget

Veidrift Nord AS ble startet av fire aktører innen bygg og anlegg som hver for seg følte at de ble for små til å kunne hevde seg i anbudskonkurranser. Det stilles også mer krav til bedrifter, og hver for seg ville det bli vanskelig å møte alle krav som blir stilt til bedriftene. Veidrift Nord AS har ambisjoner og arbeider målrettet – nylig ble bedriften ISO-sertifisert, og har nå startet prosessen med å bli godkjent lærebedrift.

Fagbrev i lomma – kan Fagskolen være veien videre?

De fleste som tar fagprøve eller svenneprøve ender med fast jobb rett etter prøven. Så er det noen som etter en tid ønsker å se på mulighetsbildet i det å kunne utdanne seg videre. Med påbygg så er det svært mange muligheter på høyskoler og universitet. Uten påbygg så kan man i enkelte fag også begynne på høyskole, men svært mange synes at fagskolene kan være veien å gå. Vi ser litt nærmere på dette!

Tjeldsund traff spikeren på hodet med Fagbrev på Jobb

Tjeldsund kommune er en distrikskommune som ligger mellom byene Harstad og Narvik i Sør-Troms. Mottoet for kommunen er «Sammen for hverandre». Tjeldsund har et bredt og mangfoldig næringsliv og man har også større aktører knyttet til det offentlige i kommunen som Ramsund orlogsstasjon, Norges Brannskole og naturligvis er kommunen selv en stor aktør. I tillegg er Evenes flyplass like i nærheten og er en betydelig aktør som påvirker kommunen. Skipsbyggertradisjonen holdes fortsatt i hevd med båtbyggerier i Grovfjord. Kommunen prioriterer høyt å legge til rette for vekst og kompetanseutvikling. Remy Andreassen og Jarle Warberg jobber i kommunen og har nå tatt svennebrevet i tømrerfaget gjennom ordningen Fagbrev på jobb.

FORELDREHJELPEN FOR FORELDRE TIL UNGDOM SOM ER I TVIL

I 10. klasse så skal ungdommen velge sin vei videre i livet, og det er ikke alltid like lett å skulle velge. Mange foreldre er fortvilte over dette veiskillet, men heldigvis så finnes det både metoder og verktøy man kan bruke hjemme for å se om man ikke finner føringsvei for ungdommen.

Trond Viggo klinket til og landet svennebrev i tømrerfag

Trond Viggo har gått i lære hos bedriften Tømmer og Betong AS på Skjervøy. Han har hatt en FOB-lærekontrakt, fordi han ikke hadde gått «rett» linje på videregående. Han besto tverrfaglig eksamen i fjor sommer – og nå har han bestått svenneprøven i tømrerfaget. Vi gratulerer han og lærebedriften med et klokkerent svennebrevsløp!

Opplæringskontoret Nord og KomOpp er i dialog om sammenslåing

Demografiutviklingen vil komme til å skape store utfordringer for samfunnet, men ikke minst for de aktørene som arbeider i forhold til barn og unge. Endringene i barnekullene vil skape økt krav til fleksibilitet i leveransene for opplæringskontorene, fordi demografiutvikling også vil skape endringer for videregående skole. I tillegg skal flere voksne få bedret sine muligheter for karriere-skifte og det skal innføres modul-basert opplæring. Det betyr muligheter for skreddersøm av oppfølgingstjenester fra opplæringskontorene i forhold til det enkelte individ. Dette gjør at det vil kreves mer av opplæringskontorene i framtiden, som igjen stiller krav til hvordan vi skal organisere oss i framtiden. Derfor ser nå Opplæringskontoret Nord og Opplæringskontoret for offentlig sektor (KomOpp) på muligheten om sammenslåing for slik å styrke riggingen av kontorene for framtiden.