fbpx

Årets lærlingeundersøkelse og lærebedriftsundersøkelse er i gang!

Lærlingeundersøkelsen, årsrapportering for lærebedrifter og lærebedriftsundersøkelsen er spørreundersøkelser som går årlig. I undersøkelsen så gir lærlinger, bedrifter og fagansvarlig tilbakemeldinger på hvordan de har opplevd læretiden. Denne undersøkelsen gir fylket og opplæringskontoret god innsikt, og avdekker områder hvor opplæringskontoret kan forbedre seg.

Hvordan bli lærling gjennom oss?

Har du tenkt deg å ta et utdanningsløp i yrkesfaglig retning? Har du tatt videregående og trenger læreplass? Trenger du noen å snakke om for å forstå mer av systemet med å ta fagbrev? Meld din interesse til oss – så tar vi kontakt med deg!

Kompetansepilot Nord-Troms besøkte Nord-Troms v.g.s

«Kompetansepilot Nord-Troms» er et prosjekt som er to-delt.
Prosjektleder Tuomi-Tuulia besøkte Nord-Troms videregående skole og informerte om prosjektet. Nord-Troms videregående skole fikk vist fram sitt studietilbud, og presenterte de ulike mulighetene skolen representerer. Opplæringskontoret Nord orienterte om systemet med fag- og svenne-brev, og fleksibiliteten dette gir til folk og bedrifter som arbeider med faglighet, kompetanse og rekruttering.

Æres den som æres bør!

Kjenner du til en person, organisasjon eller bedrift som har gjort en spesielt god innsats innen den yrkesfaglige utdanningen i Troms og Finnmark? «Årets hederspris innen fag – og yrkesopplæringen» deles ut årlig til en person eller aktør innen fag- og yrkesopplæringen som har utmerket seg på en fortjenestefull måte. Frist for å nominere kandidater i 2021 er 1. november.

Nytt verktøy for tømrerlærlinger testes ut!

Opplæringskontoret Nord er medlem av Byggmesterforbundet, og nå har forbundet lansert et web-basert kurs som kan hjelpe våre lærlinger å få en god teoretisk forankring i sin vei mot svennebrevet. Vi tester nå ut kurset sammen med to av våre lærlinger, og inntrykket så langt er at dette vil være et positivt bidrag i verktøykassa til våre tømrerlærlinger!

Ny og spennende lærebedrift godkjent i sveisefaget

På Badderen i Kvænangen så finner vi en industribedrift som det står respekt av! Den bunnsolide bedriften som er skapt av gründeren Geir Harald Johnsen leverer økonomiske resultat som gjør at en økonom får tårevåte øyne – og han har over flere år bygd opp sin virksomhet. Nylig ble bedriften godkjent som lærebedrift i Sveisefaget.

Løvoll setter farge på omgivelsene

Farger står sentralt hos en gammel malermesterbedrift! Løvoll a.s. er intet unntak, og selv om maling nå er bare en del av driften, så er malerfaget en viktig del av historien om bedriften. Bedriften har i likhet med bransjen gjennomgått store endringer for å tilpasse seg nye markedskrav. Teknologi og samarbeidsformer har endret mye av spillereglene i bransjen – og rekruttering er også for denne bedriften en del av strategien for videreutvikling. Nå ønsker bedriften å starte opp en lærling i malerfaget – under ordningen «Fagbrev på jobb»

Læreplassjeger besøker Bok & Papir på Skjervøy

Opplæringskontoret Nord er aktivt med på den nasjonale kampanjen «Læreplassjeger». I den forbindelse har vi besøkt Skjervøy og bedriften Bok & Papir. Bedriften ønsker å bli lærebedrift og har sendt inn søknad om dette til fylket. De har allerede en kandidat klar til ordningen «Fagbrev på jobb» dersom alle godkjenninger går i orden.

Privatistweb blir til Privatistportal

Dersom du mangler fag fra videregående skole – eller skal gå opp til tverrfaglig eksamen i løpet av din læretid – så må du melde deg opp til eksamen selv. Tidligere gjorde man dette gjennom Privatistweb, men nå i høst så lanserer man en ny plattform hvor man skal melde seg opp til eksamen. Det er to oppmeldingsperioder i året, slik at det er viktig å passe litt på disse.