fbpx

Årsmøte Opplæringskontoret Nord 2024

Innkalling og saksliste

Årsberetning 2023

Årsregnskap 2023 med noter

Revisorberetning 2023

Styrehonorar, møtegodtgjørelse og medlemskontingent

Ingen forslag om endring

Valgkomitéens innstilling

Vedtekter for Opplæringskontoret Nord

Fusjon med Opplæringskontoret for Offentlig sektor (KomOpp)

Forprosjekt «Tango» – utsendes direkte til bedriftene

Fusjonsplan for fusjon med Opplæringskontoret for Offentlig sektor – utsendes direkte til bedriftene

Protokoll fra årsmøtet avholdt 29. april 2024

Forrige

Fagbrev i lomma – kan Fagskolen være veien videre?

Veidrift Nord blir godkjent lærebedrift i anleggsmaskinførerfaget

Neste