fbpx

Byggdrifterfaget – et fag som krever fagfolk med bred kompetanse

Byggdrifterfaget er viktig i samfunnet, og det investeres store verdier i bygg. I dagens samfunn er bygningene så sammensatte og med så mange integrerte systemer, at det kreves fagfolk med bred kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet. Et viktig element i løpet til fagbrev er arbeidet til prøvenemdene, som består av fagfolk fra det relevante faget. Disse er viktige for både den enkelte lærling, for både arbeids- og næringslivet og for resten av samfunnet. Nå trenger man byggdriftere som kan inngå som medlemmer i fagprøvenemda i byggdrifterfaget i Troms!

Bedriftsmodellen – en nyvinning fra Nord-Troms Videregående skole

Bedriftsmodellen er et pilotprosjekt hvor Nord-Troms videregående skole tester ut et fagløp som starter med at elever kan starte i lære allerede rett fra ungdomsskolen. Pilotprosjektet dekker fagene Salgsfaget, Industrielle sjømatproduksjon og Kokkefaget. I prosjektet er Opplæringskontoret Nord samarbeidsbedrift med Europris Sørkjosen i Salgsfaget.