fbpx

Troms åpner for innsøking til Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en populær ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Dette er en mulighet for å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetanse og opplæring kombinert med veileder praksis i vanlig arbeid. Kriterier for å søke på ordninger er at man må ha fullført grunnskole eller tilsvarende. Videre må man ha minimum et år allsidig praksis i full stilling og være i et arbeidsforhold i en godkjent lærebedrift.

Fagbrev i logistikk gir godt grunnlag for høyere utdanning

Fagbrev i logistikk gir et godt utgangspunkt til gode jobber, men danner også et flott grunnlag dersom man senere i livet ønsker å utviklet seg videre. Det er nemlig godt mulig å utdanne seg videre innen logistikk, slik at man kan få jobber på taktisk eller strategisk nivå i bedriftene. Vi har forsøkt å illustrere en del av logistikk-teoriene ved hjelp av både snakke litt teori, men samtidig besøkt ullkarderiet i Kåfjorddalen for å illustrere litt av teorien.

1. august 2022 rullet det ut nye læreplaner for lærlinger

Fagfornyelsen har pågått en stund, og 1. august 2022 så tas nye læreplaner i bruk også for de som skal starte opp i lære. Målet er fortsatt det samme, man skal opp og bestå fagprøve og svenneprøve, og mange av læreplansmålene er stort sett grunnleggende lik de gamle. For enkelte fag har det nok blitt mer endringer også i de konkrete læreplansmålene, men det er overordnet del som virkelig har blitt ny. Fagansvarlige i lærebedriftene må derfor sette seg inn i hva disse endringene betyr, og hva det vil bety konkret for oppfølgingen av lærlinger ute i bedrift. De som nylig har blitt fagansvarlig, eller de som nylig har tatt kursene for fagansvarlige – har allerede blitt gjort oppmerksom på endringene. Dette videoen drar fram noen «knagger» som fagansvarlige ut i lærebedriftene kan tenke litt mer på – og kanskje bli inspirert til å bruke de mange verktøy som finnes tilgjengelig.

Stress og press hos ungdommen – hva kan vi gjøre?

Ungdommen rapporterer i stadig økende grad om stress, press, utestenging og utfordringer som slår inn på psykisk helse og påvirker livskvaliteten til de unge. Problemet er voksende, særlig hos jentene, men er også økende hos guttene. Rapporter viser også at dette forskyves til også å gjelde unge voksne. Det er forskjell på psykisk helse og psykisk lidelse – fordi psykisk helse er noe alle har. Er det ikke noe vi kan gjøre for at vi kan oppleve bedre psykisk helse? JA – det er grep som kan tas – som vil kunne gi bedre livskvalitet og bedre psykisk helse hos både barn, ungdommer og voksne. Sjekk ut https://hodebra.no/

YFF elev lager eksamensvideo!

Jeg går på første året Informasjonsteknologi og medieproduksjon på Nord-Troms videregående skole. Vi har YrkesFaglig Fordypning (YFF) en dag i uken. Jeg valgte å ha min YFF hos Opplæringskontoret Nord, og har lært mye om aktiv medieproduksjon. Neste år skal jeg ta Informasjonsteknologi med fokus på IT driftsfaget.Jeg avtalte med OK Nord å lage 2 eksamensvideoer – dette er den første!
—Johannes Johansson

Uvær, sneskred og Covid – OK Nord er tilgjengelig!

Opplæringskontoret Nord er tilgjengelig på de fleste flater! Det er uværstid med vinterstorm, sneskred og stengte veier. I tillegg herjer Coviden. Likevel kan vi møtes og kommunisere godt takket være teknologi. Vi satser på at det skal være lav terskel og kontakte oss, enten via sosiale media, telefon, epost eller lyd/bilde.

Læreplassjeger forteller historier – fortid og framtid henger sammen!

Opplæringskontoret Nord startet opp på midten av 90-tallet, og var da et kontor knyttet til bygg- og anlegg – og hadde nedslagsfelt i Nord-Troms. Årene har gått og kontoret er i dag et kontor som opererer i Troms og Finnmark, og det største faget er Plastmekanikerfaget tett fulgt av Tømrerfaget. Kontoret er godkjent opplæringskontor i en rekke fag – og er utviklingsorientert!

Læreplassjegeren er klar for ny sesong!

Opplæringskontoret Nord er selvsagt med på den nasjonale kampanjen «Læreplassjeger». Denne kampanjen tar sikte på å rekruttere flere bedrifter til å bli godkjente lærebedrifter. I år så ønsker vi også at allerede godkjente lærebedrifter ser på å bli godkjent i flere fag!