fbpx

Årets lærlingeundersøkelse og lærebedriftsundersøkelse er i gang!

Lærlingeundersøkelsen, årsrapportering for lærebedrifter og lærebedriftsundersøkelsen er spørreundersøkelser som går årlig. I undersøkelsen så gir lærlinger, bedrifter og fagansvarlig tilbakemeldinger på hvordan de har opplevd læretiden. Denne undersøkelsen gir fylket og opplæringskontoret god innsikt, og avdekker områder hvor opplæringskontoret kan forbedre seg.

Privatistweb blir til Privatistportal

Dersom du mangler fag fra videregående skole – eller skal gå opp til tverrfaglig eksamen i løpet av din læretid – så må du melde deg opp til eksamen selv. Tidligere gjorde man dette gjennom Privatistweb, men nå i høst så lanserer man en ny plattform hvor man skal melde seg opp til eksamen. Det er to oppmeldingsperioder i året, slik at det er viktig å passe litt på disse.

Læreplassjeger forteller historier – fortid og framtid henger sammen!

Opplæringskontoret Nord startet opp på midten av 90-tallet, og var da et kontor knyttet til bygg- og anlegg – og hadde nedslagsfelt i Nord-Troms. Årene har gått og kontoret er i dag et kontor som opererer i Troms og Finnmark, og det største faget er Plastmekanikerfaget tett fulgt av Tømrerfaget. Kontoret er godkjent opplæringskontor i en rekke fag – og er utviklingsorientert!

Læreplassjegeren er klar for ny sesong!

Opplæringskontoret Nord er selvsagt med på den nasjonale kampanjen «Læreplassjeger». Denne kampanjen tar sikte på å rekruttere flere bedrifter til å bli godkjente lærebedrifter. I år så ønsker vi også at allerede godkjente lærebedrifter ser på å bli godkjent i flere fag!

Byggdrifterfaget – et fag som krever fagfolk med bred kompetanse

Byggdrifterfaget er viktig i samfunnet, og det investeres store verdier i bygg. I dagens samfunn er bygningene så sammensatte og med så mange integrerte systemer, at det kreves fagfolk med bred kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet. Et viktig element i løpet til fagbrev er arbeidet til prøvenemdene, som består av fagfolk fra det relevante faget. Disse er viktige for både den enkelte lærling, for både arbeids- og næringslivet og for resten av samfunnet. Nå trenger man byggdriftere som kan inngå som medlemmer i fagprøvenemda i byggdrifterfaget i Troms!

Bedriftsmodellen – en nyvinning fra Nord-Troms Videregående skole

Bedriftsmodellen er et pilotprosjekt hvor Nord-Troms videregående skole tester ut et fagløp som starter med at elever kan starte i lære allerede rett fra ungdomsskolen. Pilotprosjektet dekker fagene Salgsfaget, Industrielle sjømatproduksjon og Kokkefaget. I prosjektet er Opplæringskontoret Nord samarbeidsbedrift med Europris Sørkjosen i Salgsfaget.