fbpx
,

Stress og press hos ungdommen – hva kan vi gjøre?

Rapporter og ungdomsundersøkelser viser stor økning av stress og press blant unge - har vi verktøy som kan hjelpe?

Rapporter og forskningsundersøkelser viser økning i antall unge som rapporterer om stress, press, utestenging og andre ting som i sum påvirker den psykiske helsen.  Dette gjelder barn og ungdom – og tallmateriale viser at dette også forskyver seg over på det vi kaller unge voksne.  Alle har en psykisk helse, og denne svinger hos alle – det er først når man får en diagnose at vi snakker om psykisk lidelse. Hva kan vi gjøre for å hjelpe våre unge?  Har vi noen verktøy?  Finnes det noen tiltak som kan gjøre at folk får en bedre psykisk helse?

Opplæringskontoret Nord har sett til Trøndelag og et konsept som kalles HODEBRA.  Her har man sett på forskning og på metoder som kan gi bedre psykisk helse – som dermed kan gi forbedret livskvalitet til mange.

Nå er det jo heldigvis ikke slik at alle ungdommer har utfordringer ut over det som er normalt – og det ser vi også i forhold til hvordan unge har det i skole og hverdagsliv.  Likevel er det en andel unge som forteller om store utfordringer i perioder av livet.  UNGDATA er et nettsted som har fokus på undersøkelser og rapporter fra /om unge. Hvis du vil finne ut hvordan det står til med ungdommen i din kommune så kan man enkelt klikke seg inn på KARTET og velge ulike tema som belyser hva ungdom i din kommune sier om situasjonen.

Forrige

YFF elev lager eksamensvideo!

Yrkesfagene står sentralt på Skjervøy

Neste