fbpx
,

Yrkesfagene står sentralt på Skjervøy

Høy aktivitet innen bygg og anlegg på Skjervøy bærer bud om nye tider

Yrkesfagene har alltid stått sentralt i utviklingen av Skjervøysamfunnet, og i dag er det høy aktivitet innen bygg og anleggs-sektoren.  Oppgraderingen av tunellene vil være kjærkomment for virksomhetene og folket på Skjervøy, men i tillegg til tunell-arbeidene så har det i de senere årene også blitt satset på både utvikling av virksomheter  og også nye tilhørende anlegg.  Og mer skal komme!

Havbruksnæringen har allerede skapt mye aktivitet, og det følger naturlig nok mange ringvirkninger allerede.  En side-effekt til allerede etablert aktivitet vil være det nye verfts-anlegget som skal komme på Sandøra (Kilde: Ilaks.no).  Her skal industrikonsernet Moen sammen med Olsens Verft fra Bakkeby etablere et nytt verft.  Verftet vil etableres ute på industriområdet Sandøra, hvor kommunen har investert betydelig summer for å få området klart.  Havbruksnæringen har vært en av de aktørene som har vært tydelig for behovet for dette verftet, og det anslås at verftet vil måtte rekruttere inn mer enn 20 årsverk til satsningen.  Denne satsningen alene vil gi stor effekt i hele regionen, og gi ringvirkninger for en rekke underleverandører.  Andre aktører som MOWI er allerede etablert på Sandøra, så Skjervøy kommune har klart å få tilpasset et godt industriområde for utvikling og vekst.

De «blå fagene», både Fiske og Fangst og Akvakultur, har hatt god innsøking på Nord-Troms v.g.s de siste årene.  Her har mange bedrifter sett på yrkesfag og lærlinge-ordningen som en god arena for rekruttering av framtidens fagfolk.  I fjorårets artikkel «Med blått blikk rettet mot framtiden», så møtte vi lærlingen Tuva som da var sisteårs-lærling hos MOWI.  Nå har hun bestått fagprøven og landet seg jobb!

Den høye aktiviteten innen bygg og anlegg bærer bud om et større behov for også mange andre yrkesfag.  Bygg- og anleggs-næringen alene har behov for tømrere, betongarbeidere, anleggsmaskinførere – men vi ser også utviklingstrekk hvor fag som industrimekaniker, sveiser, plastfag, produksjonsteknikk vil oppleve en økt etterspørsel.

Arkivfoto: Tuva Arneng

Bedriften Tømmer og Betong AS har høy aktivitet og satser på lærlinger

Det er ikke alltid like enkelt å få tak i fagansvarlig og lærlinger for tiden.  Vi besøkte bedriften Tømmer og Betong, og måtte ut i «felten» for å få noen ord med folkene.  De er nemlig i gang med et nybygg som skal være ferdig på senhøsten i år – også dette bygget er bestilt av en stor havbruksaktør.  Lerøy Auroa har betydelig aktivitet i Nord-Troms, og også denne bedriften signaliserer videre utvikling og nye satsningen.

Nybygget er lokalisert like ved utgangen av Maursund-tunellen, og det var interessant å observere de mange ulike yrkesfag-gruppene som var i sving innenfor dette konsentrerte området.  Her finner vi anlegg knyttet til akvakultur, her er tømrere og betongarbeidere i sving.  Fjell- og bergverksfolk jobber med tunell, for ikke å glemme alle yrkessjåfører som passerer.  Dette alene illustrerer godt behovet for fagfolk i framtiden!

Bjørn Sigurd Mathiassen er en travel mann for tiden.  Han forteller om flere kommende oppdrag, men titt og ofte må han ta telefonen for å koordinere aktivitet og leveranser.  Likevel så ser det ut til at mannskapet i bedriften kan ta ferie med god samvittighet.  Kombinasjonen tømmer og betong ser ut til å fungere bra, fordi i tillegg til nybygget som er i ferd med å reise seg – så er det også mannskap fra bedriften i sving i tunellene!  Bjørn Sigurd er tydelig på at lærlingene fungerer godt, og at de får god og allsidig innsikt i faget.  Han er stadig på jakt etter nye talenter, og ser nytten i å anvende lærlinge-ordningen som rekrutteringsarena.  I dag introduserte han oss for en ny mann i bedriften som er interessert i å starte opp som tømrerlærling.  Det er tydelig Bjørn Sigurd ser etter motivasjon hos lærlingene, og bygger opp om teorien med gode orienteringer i forkant av nye arbeidsoppdrag.

Bjørn Sigurd Mathiassen - daglig leder og fagansvarlig

Tømrerlærling ser god nytte i web-basert læringsplattform

Trond Viggo Buarø - lærling i tømrerfag

Trond Viggo Buarø er lærling hos Tømmer og Betong AS, og vært blant de lærlingene som har fått teste ut et nytt teorikurs knyttet til tømrerfaget som Opplæringskontoret Nord har kjøpt lisens til.

Det er Byggmesterforbundet som har vært pådriver i utviklingen av et slikt web-basert kurs som sikrer at teoribiten knyttet til lærlingeløpet i tømrerfaget blir sikret på en god måte.

Trond Viggo forteller at han har brukt fysisk lærebok, men framholder det web-baserte kurset som et fantastisk godt verktøy for å sikre den teoretiske forståelsen.  Trond Viggo har en såkalt FOB-kontrakt, dvs. at han ikke har gått den rette skoleveien til tømrerfaget – og han har derfor hatt som delmål å stå til den tverrfaglige eksamenen i tømrerfaget.  Denne eksamen er ofte den store bøygen for mange FOB-lærlinger, men Trond Viggo forteller at nå har han bestått denne tverrfaglige eksamenen!  

Han skryter av lærebedriften, og mener at det kanskje er en fordel å være lærling i en litt mindre bedrift.  Her får han være med på det meste, får prøvd seg ut – og får kyndig veiledning fra sin fagansvarlige.  Neste vurderingsmøte vil derfor dreie seg om innspurten fram til svenneprøven hans.  

Vi gleder oss allerede til høstens oppfølgingsmøte med lærlingen, og gratulerer med bestått tverrfaglig eksamen!  Snart kan mannskapet hos Tømmer og Betong ta en velfortjent ferie – vi ønsker dem god sommer!

Forrige

Stress og press hos ungdommen – hva kan vi gjøre?

1. august 2022 rullet det ut nye læreplaner for lærlinger

Neste