fbpx
,

Ny og spennende lærebedrift godkjent i sveisefaget

Markedsføringsbudsjettet er på null - likevel leverer Kvænangsbedriften produkter til globale aktører

Aquamek AS holder til i egne lokaler på industriområdet i Badderen, like ved E6, i Kvænangen kommune.  Selv om bedriften ligger tett på E6, så har vel de fleste av oss kjørt forbi uten å ane at denne bedriften eksisterer.

Som så mange andre aktører i Nord-Troms, så har bedriften hatt fokus på produktkvalitet – og ikke brukt energi eller penger på markedsføring.  «Arbeidet taler for seg», sier Geir Harald Johnsen – eier og drifter av bedriften.  Geir jobbet i sin tid (90-tallet) for Dåfjord-gruppen, og tok selv fagbrev innen Akvakultur.  Likevel var det kanskje arbeid med mekanisk virksomhet som han trivdes best med, så det ble både sveis og reparasjoner på han.  Etter en tid så startet han som enkeltmannsforetak på deltid med sin mekaniske virksomhet.

Geir Harald Johnsen har skapt bedriften fra bunnen av - og bedriften framstår i dag som solid
Bedriften har gode lokaler tilpasset metallarbeid - og har også lakkering for overflatebehandling av sine produkter

I 2005 gikk han «all in» og dannet aksjeselskapet Aquamek AS, og etter å ha leid lokalene i noen år – så kjøpte bedriften dagens lokaler.  Her har de to årsverkene i bedriften sin daglige aktivitet på ca. 300 m² .  I 2016 ble det virkelig fart i aktiviteten, for da beveget bedriften seg enda mer mot havbruksnæringen.  I dag så domineres aktiviteten i bedriften av leveranser til havbruk/maritim sektor – og produktene herfra sendes over hele verden.  Tenk at produkter sendes ikke bare over hele landet, men også til land som Chile, Færøyene og Island.  I tillegg så leverer bedriften produkter til privatmarkedet – da ofte gjennom byggefirmaer som trenger metallarbeider til pipe, tak og annet i bygg.  Bedriften har således funnet spennende nisjer å operere i, og dette reflekteres i gode nøkkeltall.  Bedriften er bunnsolid!

Bedriften er nå godkjent lærebedrift i Sveisefaget, og Geir er selv godkjent fagansvarlig.  Han har framtidstro, og ser at det allerede er aktiviteter i regionen som har behov for verkstedtjenester.  Nå er Aquamek AS og Geir klar til å ta i mot lærling!

Han er i likhet med mange andre bekymret for demografiutviklingen, og stiller mer enn gjerne opp for å synliggjøre yrkesfagene – og da sveisefaget spesielt. 

Han ønsker også at skolene ser muligheten bedriften representerer og tar gjerne i mot elever som skal utplasseres i YFF (Yrkesfaglig fordypning).  Her vil det fort kunne bli læreplass for den rette kandidaten!  YFF gir bedrift og elev muligheten til å bli kjent med hverandre, og samtidig kan det lede til både læreplass og jobb i framtiden.

Aquamek AS er nå godkjent lærebedrift i sveisefaget

Sveisefaget - hva er faget, og hvilke veier leder til faget?

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er sveiser.

Sveisefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder. Arbeidet omfatter både store og små konstruksjoner, rør, deler og detaljer og utøves på mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget stiller store krav til materialvalg, prosesser og metoder og krever kompetanse som tilfredsstiller internasjonale standarder og krav til kvalitet og miljø.

Opplæringen skal utvikle lærlingens evne til selvstendig arbeid med sveisemetoder og teknikker i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler konsentrasjonsevner, øye for detaljer og evne til kommunikasjon og samarbeid på tvers av faggrupper.

Opplæringen skal gi trening i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av sveisearbeid i tråd med gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen forberede lærlingen til et arbeidsliv preget av skiftarbeid, krav til fleksibilitet og mobilitet. Arbeid i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen.  NB – nye læreplaner trer i kraft 2022.

Etter TIF VK1 så leder INDUSTRITEKNOLOGI VK2 til mange spennende yrker - deriblant sveiser

Opplæringskontoret Nord besøkte i vår Industriteknologiklassen ved Ishavsbyen v.g.s
Forrige

Fagansvarlig i bedrift – hva må til?

Nytt verktøy for tømrerlærlinger testes ut!

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???