fbpx
,

Gnistrende framtid for Industriteknologi ved Ishavsbyen videregående skole!

Industriteknologi-linja er en leverandør av framtidens fagfolk til en rekke yrker i tilknytning til svært mange industrier

Ishavsbyen videregående skole er lokalisert på to steder i Tromsø, Skolested Rambergan og Skolested Breivika.  Det er rundt 700 elever som har sin tilknytning til denne skolen, og man har et tilbud i en rekke yrkesfag.

Antall klasser kan variere, men dagens tilbud dekker Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant og matfag (RM), Elektrofag (EL), Teknologi- og industrifag (TIF), Kjøretøy (Vg2), Maritime fag Matros/Motormann (Vg2), Kulde- og varmepumpeteknikk (Vg2) og Maritim elektriker (Vg3).

Historisk har denne skolen vært kjent som Tromsø yrkesskole og i mer moderne tid som Breivika videregående skole.  I 2014 ble denne slått sammen med Tromsø maritime skole og nå heter skolen altså Ishavsbyen videregående skole.

Teknologi- og industrifag (TIF) er et års grunnleggende løp (VG 1)som danner utgangspunkt for en rekke VG 2 løp.  Vi har vært så heldige å få besøkt et av disse løpene, VG2 Industriteknologi.

Fra Industriteknologi så kan man velge en rekke forskjellige fagløp som leder til fagbrev i rundt 30 forskjellige yrker!

Skolen skal bygges på samhandling, respekt, omtanke, hjelp og veiledning! Adjunkt Jarl Erik Haugan (t.h) er kontaktlærer for klassen Industriteknologi og følger elevene tett opp. Han har også fokus på å bake inn arbeidslivets spilleregler inn i skolehverdagen.
Adjunkt Jarl Erik Haugan viser fram en konstruksjon som er en prototyp utviklet og produsert til bruk i tilløpet/ovarennet i hoppbakker. Prosjektet er et samarbeid med ildsjelen Ivar Solberg.

I dag er det 7 elever i klassen.  De fleste ser for seg å endre opp som industrimekaniker, industrirørlegger eller sveiser, og skal til høsten ut i lærebedrifter med tanke på å få fagbrev.  Så langt har 4 av elevene fått seg læreplass.   Endringer i oljesektoren har nok satt en demper på innsøkingen, men til høsten 2021 er det faktisk 16 elever som har satt akkurat denne linja som sitt førstevalg!  Dette lover godt for både skole og bedrifter.  Slik vi opplever det så er det underdekning av elever på denne linja i forhold til hva bedriftene etterspør, så det bør være gode muligheter for at næringslivet har læreplasser ventende for dem

På direkte spørsmål til elevene om hvor de kan tenke seg å arbeide, så sier de fleste av dem at de er mobile og villige til å flytte på seg for å komme seg i jobb.  Motivasjon, kompetanse og mobilitet er nøkkelord for hva mange bedrifter etterspør – så det ser ut til at framtiden er lys for akkurat disse elevene.

I klassen er det stor gjennomføringsgrad og vi kan med selvsyn bekrefte at det er høy grad av trivsel i klassen.  På elevundersøkelsen så utmerker linjen seg med mange positive tilbakemeldinger!

Jarl Erik Haugan har arbeidet ivrig med både fagutvikling og synliggjøring.  Derfor finner du oppdateringer fra linja både på Facebook og Instagram.  På skolen i Breivika så er det tydelig at en del av bygningsmassen trenger oppgradering, og mange er glade for at det kanskje allerede til høsten skal en se oppstart av et større byggeprosjekt som vil avhjelpe noe av dagens situasjon.  På utstyrssiden så er det alltid en kamp om hva en linje kan få til av tilgjengelig utstyr, og på direkte spørsmål så sier Jarl Erik Haugan at høyest på ønskelista for industriteknologi-klassen er et plasmaskjærebord.  Dette er et skjærebord som er datastyrt, og kan skjære til figurer og former alle metallplater opptil 25mm tykkelse.  En slik maskin åpner et større mulighetsbilde for hva elevene kan arbeide med, og vil være med på å understøtte sentrale læreplansmål.  

Skjervøy-jenta Torunn Jakobsen (18) har stødig blikk rettet mot en spennende framtid off-shore!

Torunn Jakobsen er født og oppvokst på Skjervøy, og forteller med stolthet i stemmen om hvordan det var å vokse opp med fotballspill og skole.  På skolen gikk det veldig bra og karaktermessig så forventet kanskje noen at hun skulle begynne på studieforberedende.  Men denne jenta hadde lyst å velge noe utradisjonelt!  Derfor gikk hun første året på Ole Vig vgs i Trøndelag.  Skolen hadde invitert inn en lærling for å fortelle om sitt læreløp som industrimekaniker hos Equinor.  Dette inspirerte Torunn til å velge nettopp industriteknologi.  I løpet av dette skoleåret har det blitt mange turer hjem til Skjervøy, og praksisukene fikk Torunn tatt hos Arnøylaks.  Hun berømmer bedriften og oppfølgingen der.  Bedriften har også bolig tilgjengelig ved lokasjonen på Arnøya, men Torunn kunne dagpendle fra Skjervøy.   Blikket  hennes var likevel rettet mot off-shore og Equinor.

Covid-situasjonen har nok skapt noen rammer for årets kull i industriteknologi – Torunn sier at det ikke går å lære sveising via dataskjermen!  Heldigvis ble det ikke mye hjemmeskole, men det ble også litt vente-karantene.  Det blir ingen avsluttende eksamener for klassen, så karakterene vil basere seg på vurderingene gjennom skoleåret.

Gleden var stor da hun kom gjennom nåløyet og fikk læreplass hos Equinor!  Equinor er en av Norges største og mest anerkjente lærebedrifter.  Nå gjenstår det noen uker på skolen, så blir det ulike kurs som skal klarere henne for læretiden off-shore.

Torunn forteller at hun ikke har opplevd at det å være jente innen gutte-dominerte yrkesfag har vært en ulempe eller at det har hatt noe negativt ved seg.  Hun sier at det er flere jenter i klassen, og at det kanskje hadde vært mer utfordrende dersom klassene hadde vært større.  Hun mener at jenter godt kan prøve seg i ulike fagretninger.  Det er lov å velge om sier hun, og hun forteller at en fagretning som industriteknologi kan lede til svært mange forskjellige yrker.  

Hun vil ikke spå så mye om livet etter et lærlingeløp og fagbrev, hun er enda ung og mye kan skje, sier hun.  Likevel så står hjemstedet høyt på lista, og selv om kanskje yrkeslivet blir brukt off-shore – så vil hun satse på Skjervøy og kontaktnettet sitt der.  Offshore betyr turnus, og da kan jeg leve og bo på Skjervøy sier hun med et smil!

Mange landbaserte bedrifter jakter også på industrimekanikere, så framtiden ser uansett lys ut for Torunn Jakobsen.

Hvilke av våre medlemsbedrifter har lærefag som rekrutterer fra Industriteknologi?

NOFI har lokasjon i Eidkjosen og Hansnes og her kan du bli Plastmekaniker

Haplast er lokalisert i Furuflaten i Lyngen kommune.  Her kan du ta fagbrev som Plastmekaniker eller i Produksjonsteknikkfaget

Furstål er lokalisert i Furuflaten i Lyngen kommune, og her kan du ta fagbrev i Industrimekanikerfaget eller Industrimontørfaget.

Avfallsservice har sin hovedlokasjon i Nordreisa, og her kan du ta fagbrev i Gjenvinningsfaget

Cinderella har produksjon lokalisert i Furuflaten.  Her kan du ta fagbrev i Industrimontørfaget.

Nova Interiør AS har produksjon lokalisert i Tromsdalen, Tromsø.  Her kan du ta fagbrev i Produksjonsteknikk.

Arctic Plast har produksjon i Furuflaten, Lyngen.  Her kan du ta fagbrev som plastmekaniker eller i Produksjonsteknikkfaget

Forrige

I Manndalen Maskin er man målrettet på rekruttering

Prinsesser og Askeladder i eventyrlige Lyngen!

Neste