fbpx

Yrkesfagene står sentralt på Skjervøy

I Skjervøy er det hektisk aktivitet for tiden. Det har foregått utbedringsarbeid på tunellene som leder til øya, men samtidig har det også vært flere nybygg som er kommet opp – og mer kommer! Yrkesfagene har stått sentralt i utviklingen av øysamfunnet, og det har svingt til tider. Og selv om det kan være dystre skyer tidvis i horisonten, så har man valgt å være utviklingsorientert og satsningsvillig. Derfor er det en fryd å besøk Skjervøy – her er det allerede fart, og ende mer økning i etterspørsel av fagfolk ventes!

YFF elev lager eksamensvideo!

Jeg går på første året Informasjonsteknologi og medieproduksjon på Nord-Troms videregående skole. Vi har YrkesFaglig Fordypning (YFF) en dag i uken. Jeg valgte å ha min YFF hos Opplæringskontoret Nord, og har lært mye om aktiv medieproduksjon. Neste år skal jeg ta Informasjonsteknologi med fokus på IT driftsfaget.Jeg avtalte med OK Nord å lage 2 eksamensvideoer – dette er den første!
—Johannes Johansson

I Stolen: «Oppstart av ungdom i bedrift»

Lærlingeløpet er normalt 2 år i videregående skole – så følger 2 år i lære ute i bedrift. Det er naturligvis en stor overgang for en ungdom å komme fra et klassemiljø med jevnaldrende til en bedrift med mange forskjellige aldersgrupper representert. Vi snakker med fagsjef Vibeke Gamst i arbeids- og inkluderingsbedriften Nordtro om hva bedriftene bør tenke ekstra på når de tar inn en ungdom i lære.

Alta – opp med dampen!

NorDamp Alta har vært i drift i rundt 4 år, og nå ønsker avdelingslederen å ta steget videre. NorDamp Alta er en del av et nasjonalt konsern, og konsernet har en rekke butikker rundt i landet. I tillegg drifter konsernet flere nettbutikker. Vi har møtt avdelingsleder Per-Åge Hammari og sett på mulighetene for at butikken kan bli godkjent lærebedrift i salgsfaget

Vi åpner ny kanal for kunnskapsdeling!

Vi har etterhvert blitt flinke på å formidle på nett, på sosiale medier og i nettverk. Vi har derfor kommet opp med et nytt konsept som vi kaller for «I stolen». I stolen handler om å få fram flere stemmer i tilknytning til yrkesfagene. Vi ser for oss at vi lager korte intervju, hvor vi får belyst yrkesfagene på en litt annen måte. Intervjuet kan handle om hvem som gjør hva i forhold til yrkesfag, kanskje om noen konkrete læreplansmål, kanskje om noen aktiviteter osv. Vi har allerede vært i dialog med flere kompetanseområder, og skal i år gå i gang med å lage slike intervjuer. Kjenner du noen som kan by på seg selv og stille opp? Tips oss! Har du selv noe du brenner for i forhold til yrkesfag – ring oss!

Troms og Finnmark fylke på topp i Norge på formidling til læreplass

Tallenes tale kommer årlig – og i år som i fjor så utmerker Troms og Finnmark fylke seg når det gjelder formidling av elever til læreplass i bedrifter. Læreplasser og formidling av elever til disse er et samspill mellom videregående skole, utdanningsetaten i fylket, opplæringskontor og godkjente lærebedrifter. I 2020 endte formidlingsprosenten i Troms og Finnmark med 81,5 % og da delte fylket førsteplassen i landet med Rogaland. I 2021 endte resultatet med 83% formidling i Troms og Finnmark, og delt førsteplass med Rogaland og Vestland.

Logistikkfaget går kjøkkenveien hos NOVA

Kjøkkenprodusenten NOVA i Tromsø leverer kvalitet, og setter faglig nord-norsk stolthet i førersetet.
Bedriften har vært i drift siden 1963 og er naturligvis godkjent lærebedrift! Bedriften er godkjent lærebedrift i to fag, logistikkfaget og produksjonsteknikk. Bedriften produserer sine kjøkken selv, og har også salgsavdeling i Finnsnes. Arbeidsmiljøet framstår som meget godt, og alle ansatte brenner for å levere kvalitetskjøkken.