fbpx

En planlagt skilsmisse – hvordan vil lærebedrifter merke dette?

Det varsles at man nå skal starte med prosessene å skille storfylket Troms og Finnmark fylke i to enheter. Hva vil det i praksis si for våre medlemsbedrifter? Slik Opplæringskontoret Nord ser det, så vil de færreste lærebedriftene våre merke større forskjell. Dette skyldes nok at man har valgt å organisere utdannings-sektoren etter de gamle fylkeslinjene. Det viktigste er antakelig at om noen år så har vi en struktur som kan forventes å vare, og dette vil skape ro i fylkets organisasjon.

Med blått blikk rettet mot framtiden

Akvakultur er en teknologisk avansert og eksportrettet næring basert på biologisk produksjon. Det er en næring i rask endring med hensyn til produksjonsregimer, arter og rammebetingelser. I næringen stilles krav til kvalitet i prosesser og produkter, og næringen etterspør yrkesutøvere med markedsforståelse og innsikt i næringens rolle i samfunnet og som internasjonal matprodusent.

Akvakulturfaget skal bidra til å utvikle forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser, menneskelig aktivitet og teknologi. Videre skal faget fremme forståelse for utviklingen i nasjonale og internasjonale markeder og den innvirkning dette har på resultatet til den enkelte bedriften. Faget skal legge grunnlag for å utvikle endringskompetanse med tanke på fortsatt vekst og utvikling av næringen. Vi har besøkt MOWI sitt settefiskanlegg på Skjervøy!

Datakraft fra Haparanda

Johannes Johansson er en ung mann fra Haparanda, som nå har begynt som elev på Nord-Troms videregående skole innen Informasjon og Medieproduksjon (IKT). Faget er to-årig, og etter to år skal eleven ut i lære og ta fagbrev. Yrkestittel vil da bli IKT-Servicemedarbeider. Johannes har yrkesfaglig fordypning (YFF) hos Opplæringskontoret Nord.

Herlig prestasjon i Byggdrifterfaget!

Byggdrifterfaget bygger på 1.året på videregående Bygg- og anleggsteknikk. Yrkestittel er byggdrifter, men fortsatt bruker mange benevnelsen vaktmester. Stiftelsen Nybo forvalter rundt 200 utleieobjekter, og er godkjent lærebedrift i byggdrifterfaget. På torsdag avsluttet kandidaten Eirik Larsen sitt læreløp med bestått Meget godt i sin fagprøve! Eirik tok fagbrevet i ordningen «Fagbrev på jobb».

Årets lærlingeundersøkelse og lærebedriftsundersøkelse er i gang!

Lærlingeundersøkelsen, årsrapportering for lærebedrifter og lærebedriftsundersøkelsen er spørreundersøkelser som går årlig. I undersøkelsen så gir lærlinger, bedrifter og fagansvarlig tilbakemeldinger på hvordan de har opplevd læretiden. Denne undersøkelsen gir fylket og opplæringskontoret god innsikt, og avdekker områder hvor opplæringskontoret kan forbedre seg.

Hvordan bli lærling gjennom oss?

Har du tenkt deg å ta et utdanningsløp i yrkesfaglig retning? Har du tatt videregående og trenger læreplass? Trenger du noen å snakke om for å forstå mer av systemet med å ta fagbrev? Meld din interesse til oss – så tar vi kontakt med deg!

Kompetansepilot Nord-Troms besøkte Nord-Troms v.g.s

«Kompetansepilot Nord-Troms» er et prosjekt som er to-delt.
Prosjektleder Tuomi-Tuulia besøkte Nord-Troms videregående skole og informerte om prosjektet. Nord-Troms videregående skole fikk vist fram sitt studietilbud, og presenterte de ulike mulighetene skolen representerer. Opplæringskontoret Nord orienterte om systemet med fag- og svenne-brev, og fleksibiliteten dette gir til folk og bedrifter som arbeider med faglighet, kompetanse og rekruttering.

Æres den som æres bør!

Kjenner du til en person, organisasjon eller bedrift som har gjort en spesielt god innsats innen den yrkesfaglige utdanningen i Troms og Finnmark? «Årets hederspris innen fag – og yrkesopplæringen» deles ut årlig til en person eller aktør innen fag- og yrkesopplæringen som har utmerket seg på en fortjenestefull måte. Frist for å nominere kandidater i 2021 er 1. november.

Nytt verktøy for tømrerlærlinger testes ut!

Opplæringskontoret Nord er medlem av Byggmesterforbundet, og nå har forbundet lansert et web-basert kurs som kan hjelpe våre lærlinger å få en god teoretisk forankring i sin vei mot svennebrevet. Vi tester nå ut kurset sammen med to av våre lærlinger, og inntrykket så langt er at dette vil være et positivt bidrag i verktøykassa til våre tømrerlærlinger!

Ny og spennende lærebedrift godkjent i sveisefaget

På Badderen i Kvænangen så finner vi en industribedrift som det står respekt av! Den bunnsolide bedriften som er skapt av gründeren Geir Harald Johnsen leverer økonomiske resultat som gjør at en økonom får tårevåte øyne – og han har over flere år bygd opp sin virksomhet. Nylig ble bedriften godkjent som lærebedrift i Sveisefaget.