fbpx

Tjeldsund traff spikeren på hodet med Fagbrev på Jobb

Fagbrev på jobb ga Remy og Jarle muligheten til å fullføre utdanningen sin i Tømrerfaget

Remy Andreassen (37) besto svenneprøven meget godt og er glad for å kunne dokumentere sin kompetanse med svennebrevet

Skolebenken har aldri fristet de to karene selv om dragningen mot yrkesfagene var sterke hos dem begge – så ble det ikke til at de fullførte sin utdanning på videregående skole.  Remy tok et år på v.g.s. med teknisk byggfag, men valgte å ikke gå videre.  Da ble det å jobbe sammen med faren som drev med tømring i et års tid.  Jarle fordelte sitt første år på v.g.s. på to forskjellige skoler, og kom seg igjennom det året – men så fristet arbeidslivet.  Karene møttes under bygging av K1 i Tromsø, og ble kolleger i et selskap som het Nord-Norsk Aluminium.  Rundt 2016 begynte Remy i Grovfjord Bygg, og startet på jobb i Tjeldsund kommune i 2019.  Der traff han på Jarle igjen, som har jobbet i Tjeldsund kommune siden 2017.

Begge to forteller om et veldig godt arbeidsmiljø på jobb, og at de ble inspirert til å ta fagbrev i lag.

Når det gjelder fagbrev så har kommunen hatt fokus på helsefag og renholdsoperatørfaget, men så nå muligheten for at de som arbeidsgiver kan bidra til utvikling på jobb også i andre fag.  Det er nemlig en rekke yrkesfag som skal til for å drive en kommune!

Kommunen gjorde litt research og valgte at Opplæringskontoret Nord skulle få jobben med å følge opp karene fram til fagbrev.  Bestillingen var god og målrettet oppfølging, og Opplæringskontoret Nord har god erfaring med en-til-en-oppfølging, både gjennom fysiske besøk – men også gjennom digitale plattformer.

Det var også et pluss at vi kunne gjennom Byggmesterforbundet tilby et målrettet web-kurs som  tok teoridelen i tømrerfaget.

Jarle Warberg (42) besto svenneprøven meget godt, og er inspirert til å skaffe seg enda mer kompetanse i tilknytning til faget

Fagbrev på jobb ble løsningen for de to karene, og ordningen er rettet mot voksne som kan dokumentere minst ett års relevant praksis – og som er i jobb.  Det stilles ikke krav om fellesfag fra videregående skole i ordningen. Ordningen er søknadsbasert, slik at man må ha avklaringsmøter i forkant og søke fylket om opptak.  Det skal også utarbeides en egen opplæringsplan.  Dette gjøres av kandidaten, fagansvarlig og opplæringskontoret.

For å bli godkjent lærebedrift må man ha relevant og nok aktivitet gjennom året i tilknytning til faget, og man trenger også en fagansvarlig.  Dag-Erik Larssen er nærmeste leder for karene, og har selv fagbrev i tømrerfaget – så etter at han fikk tenkt seg litt om, så tok han på seg rollen som fagansvarlig.  Han sier selv at han var begeistrer for opplegget, og føler at oppfølgingen har vært god.  Et fagbrevsløp gir ikke bare kompetanse, men gir også dokumentasjon på at man kan levere fagmessige gode tjenester; sier han.  Han fortsetter:  «Gutta har vært positive fra dag én, og er veldig påslåtte!  Karene har gjennom læreløpet gjort et godt stykke arbeid – og det er ikke skryt engang»; avslutter han med en latter!  Gjennom oppfølgingen har opplæringskontoret blitt godt kjent med flere på virksomheten, og vi kan underskrive på at samholdet bærer preg av både faglighet, men ikke minst av at både humor og latter er en del av arbeidshverdagen.

Dag-Erik Larssen er fagansvarlig, men også nærmeste leder for karene som nå har bestått svenneprøven.
Det ble herlig kakefest på jobb når svenneprøven var i boks!

Tverrfaglig eksamen er en stor terskel for voksne folk, men Remy og Jarle ga full gass.  De meldte seg straks opp til denne eksamenen, selv om opplæringskontoret mente at de burde vente litt – og begge to leverte gode resultater på denne eksamenen.  Deretter ble det svenneprøver, først for Jarle som besto med meget godt – og uka etter så var det Remy sin tur.  Det er en fryd å melde at også han besto med meget godt!  I tillegg til byggmesterforbundet sitt kurs så har karene også brukt annen litteratur.  I tillegg til «Bli tømrer» så var det særlig boka «Trekonstruksjoner» av Knut Grønvold som karene holder fram som god og nyttig.  Gjennom svennebrevsløpet så har vi nå fullført en utdanning, men det har også inspirert til mer nysgjerrighet på selve faget.  Vi ser også at vi er en del av det å holde hjulene i gang i kommunen, sier karene.  Kanskje blir det nå et løp for å mesterbrevet?

Tjeldsund kommune er en stor arbeidsgiver med mange muligheter

Jan Egil Strand er enhetsleder for samfunn og infrastruktur i Tjeldsund kommune, og var den som tok først kontakt med Opplæringskontoret Nord.  Han forteller om en kommune som er en distriktskommune, som opplever de samme utfordringene som mange andre.  Det er endringer i rekrutteringsmønsteret; forteller han.  Tidligere var det flere søknader på stillinger med kandidater med fagbrev, men nå ser vi at flere ufaglærte søker jobber.  Vi ser også gode muligheter for kommunen framover, det gjelder særlig med grunnlag i et allsidig næringsliv og høy aktivitet i  og rundt kommunen. De store satsninge vi ser rundt oss gir gode muligheter samtidig som det stiller større krav til de tjenestene vi gir.  En ting er å skaffe til veie ansatte, men en annen utfordring kan være å beholde arbeidskraften.  Her spiller en rekke faktorer inn, men det å føle utvikling i jobben er en viktig faktor for mange.  Som arbeidsgiver så ser vi at vi faktisk har flere muligheter enn det vi tradisjonelt har brukt, sier han.

Jan Egil Strand er enhetsleder for samfunn og infrastruktur og er godt fornøyd med oppfølgingen karene fikk i løpet til svennebrev

Vi er jo en relativt stor arbeidsgiver, og har faktisk mulighet til å kunne tilby flere ulike typer fagbrevløp.  Tradisjonelt har vi hatt fokus på helse- og skole-sektoren i forhold til fagbrevsløp, men vi har jo mulighet for flere ulike typer fagbrevsløp.  Det kan jo være innen fagretninger som eksempelvis byggdrifterfaget, brannforebyggerfaget eller service- og administrasjonsfag.  Vi er opptatt av å levere gode tjenester til befolkningen, og da er det flott å kunne dokumentere faglighet gjennom fagbrevsløp.  Dette vil ikke bare kunne være med på å sikre leveranser av gode tjenester til folk, men vil også være med på å gi god omdømmebygging for kommunen som sted og arbeidsgiver.

Arkivfoto: Bård Vegard Skogli - Byggmesterforbundet

Opplæringskontoret Nord er medlem av Byggmesterforbundet, og derfor kan vi tilby et webbasert kurs i tømrerfaget til kandidater som ikke har gått «rett» skoleløp. Byggmesterforbundet ønsker å styrke fagopplæringen i bedriftene, og sikre rett kompetanse på tømrersvennene.  Forbundet deltar i utvikling av e-læringskurs sammen med e-Håndverk AS for å styrke tilbudet til medlemmene. Kursene er samlet på den digitale opplæringsplattformen ehandverk.no som er eid av Byggmesterforbundet med flere.  Bård Vegard Skogli er regionsleder i Nord for forbundet, og blir svært glad for å høre historien om karene fra Tjeldsund kommune som har bestått svenneprøven i Tømrerfaget.  At disse karene har hatt god nytte av dette kurset viser at vi har truffet rett i når vi har vært med på utviklingen av kurspakken; sier han.  

Opplæringskontoret Nord ser at det er en økende andel av voksne som ønsker fagbrev/svennebrev og at Fagbrev på jobb er en ordning som passer mange av disse.  For voksne så ser det ut til at den tverrfaglige eksamenen er kanskje den største utfordringen – og da er det viktig med god oppbacking på teoribiten i opplæringen.  Der passer kurset vi tilbyr gjennom Byggmesterforbundet som hånd i hanske.  Ketil Sverre Dumont-Hansen kan også fortelle at e-Håndverk har sett en økt etterspørsel etter kurspakker rettet mot Praksiskandidater og de som tar fagbrev på jobb.  Derfor har de satt sammen en pakke som er skreddersydd til disse kandidatene.

Tømrerfaget

Tømrerfaget er et attraktivt fag og det er relativt god etterspørsel etter fagfolk.  Dersom du skal gå normalløpet så begynner du med VG1 i Bygg- og anleggsteknikk.  Deretter går du VG2 Tømrer, med to påfølgende år i lære.  I utdanningsløpet vil du få kompetanse om bygging og montering av trekonstruksjoner og innredningsarbeid i nybygg og ved rehabilitering av bygg. 

Tømrerfaget handler om å bygge nye trebygg, men også å bygge om eksisterende bygg.  Faget skal gjøre at lærlingene er i stand til å bygge trekonstruksjoner, men også konstruksjoner i sammensatte materialer så som stål og lettmetall.  Faget bidrar mye til mye i samfunnet gjennom å utdanne fagfolk som kan produsere nye konstruksjoner, holde bygninger ved like og ikke minst videreføre kulturtradisjonene i faget.

Det er en rekke videregående skoler som tilbyr tømrerfag, og inn

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev, og yrkestittelen er tømrer.  

Les mer om faget og læreplansmålene på Utdanningsdirektoratet.

Arkivfoto - Trond Viggo Buarø har svennebrevet i tømrerfaget
Forrige

FORELDREHJELPEN FOR FORELDRE TIL UNGDOM SOM ER I TVIL

Fagbrev i lomma – kan Fagskolen være veien videre?

Neste