fbpx

Ungdommen viser vei til distriktene!

Anna er 18 år og har sine røtter i distriktskommunen Lyngen. Hun går nå 2. året på videregående skolen, og valgte Industriteknologi. Første år var da TIF, og hun går nå på Ishavsbyen v.g.s i Tromsø. Yrkesfaglig fordypning (YFF) er målrettede praksisperioder som elevene har i løpet av skoleåret, og Anna valgte å ta sin YFF hos bedriften Furstål på Furuflaten. Bedriften har tidligere gjennomført gode fagbrevsløp, og har gode tanker om hvordan næringsliv bør kunne samhandle med skole – både v.g.s. og ungdomsskole. I artikkelen forteller Anna om sine tanker om framtiden og om hvorfor et liv på bygda kan være attraktivt.

Hvordan bli lærebedrift – og hva gjør en fagansvarlig i bedriften?

For å bli en lærebedrift så stilles det visse krav. Bedriften må ha nok aktiviteter som kan knyttes til målene i den aktuelle læreplanen, og bedriften må også ha en egen fagansvarlig. For å bli fagansvarlig så kreves det enten fagbrev i faget, eller flere års relevant praksis fra faget. I tillegg så anbefales det at fagansvarlig tar to kurs – et web basert og et fysisk dagskurs (for Troms).

Læreplassjeger besøker Bok & Papir på Skjervøy

Opplæringskontoret Nord er aktivt med på den nasjonale kampanjen «Læreplassjeger». I den forbindelse har vi besøkt Skjervøy og bedriften Bok & Papir. Bedriften ønsker å bli lærebedrift og har sendt inn søknad om dette til fylket. De har allerede en kandidat klar til ordningen «Fagbrev på jobb» dersom alle godkjenninger går i orden.

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Dette er en mulighet for å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetanse og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.