fbpx

Hvordan bli lærebedrift – og hva gjør en fagansvarlig i bedriften?

For å bli en lærebedrift så stilles det visse krav. Bedriften må ha nok aktiviteter som kan knyttes til målene i den aktuelle læreplanen, og bedriften må også ha en egen fagansvarlig. For å bli fagansvarlig så kreves det enten fagbrev i faget, eller flere års relevant praksis fra faget. I tillegg så anbefales det at fagansvarlig tar to kurs – et web basert og et fysisk dagskurs (for Troms).

Læreplassjeger besøker Bok & Papir på Skjervøy

Opplæringskontoret Nord er aktivt med på den nasjonale kampanjen «Læreplassjeger». I den forbindelse har vi besøkt Skjervøy og bedriften Bok & Papir. Bedriften ønsker å bli lærebedrift og har sendt inn søknad om dette til fylket. De har allerede en kandidat klar til ordningen «Fagbrev på jobb» dersom alle godkjenninger går i orden.

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Dette er en mulighet for å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetanse og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.