fbpx

Læreplassjeger besøker Bok & Papir på Skjervøy

Opplæringskontoret Nord er aktivt med på den nasjonale kampanjen «Læreplassjeger». I den forbindelse har vi besøkt Skjervøy og bedriften Bok & Papir. Bedriften ønsker å bli lærebedrift og har sendt inn søknad om dette til fylket. De har allerede en kandidat klar til ordningen «Fagbrev på jobb» dersom alle godkjenninger går i orden.

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Dette er en mulighet for å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetanse og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.