fbpx
,

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold.  Dette er en mulighet for å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetanse og opplærling kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.  Troms og Finnmark fylkeskommune tilbyr fagbrev på jobb kontrakt til kvalifiserte søkere med 1-4 års relevant praksis i henhold til læreplanen i faget.  Det gjøres en individuell vurdering ved søknad om fagbrev på jobb kontrakt.  Les mer om ordningen på Troms og Finnmarks fylkeskommunes hjemmeside.

Arkivfoto - kandidaten besto fagprøven gjennom ordningen "Fagbrev på jobb" på bedriften Cinderella i Furuflaten

Opplæringskontoret rekrutterer søkere og kartlegger behov.  Opplæringskontoret kartlegger praksis, lager en oversikt over opplæringsbehovet, og gjør en vurdering av behov for lengde på en lærekontrakt.

Opplæringskontoret behandler all byråkrati i forbindelse med søknaden.  Til dette trenger vi ulik dokumentasjon, og noe av dokumentasjonen lager vi i samspill med kandidat og med lærebedriften.

«Fagbrev på jobb»-kontrakter utløser et basistilskudd 2.  Kandidaten skal være i jobb og ha ordinær lønn under hele læretiden

 

Følgende dokumentasjon er nødvendig

  • Dokumentasjon på grunnskole og videregående skole (dersom tatt i utlandet)
  • Dokumentert allsidig praksis i faget (min. 1 år)
  • Arbeidsavtale med lærebedriften
  • Kartlegging av kompetanse i lærefaget (Opplærlingskontoret bistår)
  • Opplæringsplan basert på læreplan i faget (Opplæringskontoret bistår)

Bedrifter som tegner fagbrev på jobb kontrakter MÅ være godkjente lærebedrifter.  Det stilles krav om faglig leder, intern plan for opplæringen og halvårssamtaler på samme måte som med lærlinger.

Kandidaten må bestå en fem-timers sentralt gitt eksamen på Vg3 nivå før oppmelding til fag-/svenneprøven.  Kandidaten er selv ansvarlig for å melde seg opp til denne eksamenen på Privatistweb . Opplæringskontoret har ansvar for oppmelding til fag-/svenneprøven.

Forrige

Bedriftsmodellen – en nyvinning fra Nord-Troms Videregående skole

Hvorfor bli lærebedrift?

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???