fbpx
,

Hvorfor bli lærebedrift?

Her er noen av grunnene til at en bedrift bør bli en lærebedrift

5 grunner til at en bedrift bør bli lærebedrift:

  • Sikre rekruttering av kompetente medarbeidere
  • Det er økonomisk gunstig å være lærebedrift
  • Bedriften stiller sterkere ved offentlige anbud
  • Dine ansatte får prøve seg i nye roller
  • Bedriften viser at den tar samfunnsansvar!

Som medlem i et Opplæringskontor vil bedriften få en god samarbeidspart i oppfølgingen av lærlingen og i å følge opp prosedyrer og policy som er gitt av fylket.  Vi bistår i alle prosessene!

Medlemsbedriftene hos Opplæringskontoret Nord

  • Opplæringskontoret Nord ønsker å profilere sine medlemsbedrifter gjennom sin nettside og ved aktivt bruk av sosiale media.  Vi anser at medlemsbedriftene spiller en nøkkelrolle i systemet knyttet til fagbrev.  Derfor ønsker vi gjennom dette samarbeidet å synliggjøre bedriftens rolle.  Bedriftene velger selv ut hvilken lærling de vil ta inn, og fokus vil være på at det faglige løpet holder den standard som settes i læreplan.  Målet er fagbrev!
  • Opplæringskontoret Nord ser at medlemsbedriftene ønsker gode fagfolk, og vi ser at rett kompetanse i bedriftene er en kritisk faktor.  Derfor er vi med å bidrar til medlemsbedriftenes kompetanseheving gjennom et søknadsbasert støtteordning for våre medlemsbedrifter.  Denne støtten er knyttet til kursdeltakelse hos lærlinger eller ordinært ansatte hos bedriften.  Støtten utbetales to ganger i året etter søknad.
Forrige

Fagbrev på jobb

Hvorfor bli lærling?

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???