fbpx
, ,

Stipend for medlemsbedrifter hos Opplæringskontoret Nord

Opplæringskontoret Nord har opprettet et stipend for kompetanseheving.

Formålet med stipendet er å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for kontorets medlemsbedrifter.

Krav til søknad:
1. Betalende medlemsbedrifter kan søke om stipend til kompetansehevning for ansatte
2. Søknad om stipend sendes opplæringskontoret med utfyllende beskrivelse om prosjekt som det søkes om
3. Søknaden skal være mottatt opplæringskontoret senest 3 måneder etter avsluttet prosjekt
Hva kan det søkes om:
Det kan søkes om inntil 50% av kursavgift, maksimum kr. 10 000,- per medlemsbedrift per år.
Behandling:
Søknaden behandles fortløpende administrativt.
Begrensninger:
Det gis ikke mer enn maksimalt kr. 10 000,- per medlemsbedrift per år.
Stipendet er ikke ment å omfatte ordinær etter-/videre-utdanning
Utbetaling:
Utbetaling av tildelt stipend vil kunne skje etter at prosjektet/kurs er avsluttet og relevant dokumentasjon framlegges.

Forrige

Jaktsesongen er i gang!

Lærebedrift – en måte å skaffe fagfolk!

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???